Bezpłatna Rehabilitacja Ruchowa dla mieszkańców Katowic

Osoby starsze, uśmiechają się na sali rehabilitacyjnej

O tym, że ruch to zdrowie wiedzą wszyscy. Jednak wiele osób jest przekonanych, że aktywność fizyczna przeznaczona jest wyłącznie dla osób młodych, sprawnych i ogólnie zdrowych.

To nieprawda! 

Aktywność fizyczna u osób starszych – dopasowana do wieku, ogólnego stanu zdrowia oraz możliwości fizycznych – ma bardzo korzystny wpływ na zdrowie.

 

 • Regularny ruch pozwala zapobiegać niesprawności u seniorów, jest ważnym elementem profilaktyki i leczenia wielu chorób typowych dla wieku starszego. 
 • Aktywność fizyczna wpływa na sprawność intelektualną, pozwala dłużej zachować spostrzegawczość i zdolność koncentracji, jest doskonałym sposobem na redukcję stresu oraz poprawę humoru. 

 

Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia podkreślają, że podstawą działań profilaktyczno-leczniczych wśród osób starszych jest regularna aktywność ruchowa. 

Istnieje wiele form aktywności fizycznej dla osób starszych. Ważne, by ta wybrana przez seniora była dopasowana do ogólnego stanu zdrowia oraz sprawności. 

 

BEZPŁATNA REHABILITACJA RUCHOWA w TOMMED !

 

Zapraszamy mieszkańców Katowic w wieku 60-64 lata, 75-79 lat, powyżej 85 lat.

 

Skierowanych do Programu przez lekarzy rodzinnych:  

 • NZOZ „Na Witosa” Sp. z o.o., ul. Witosa 21 Katowice, tel.:  32 254 00 77, 32 254 02 39

 

Program obejmuje: 16 spotkań / Trwających: 60 minut każde / Dwa razy w tygodniu

 

Zajęcia odbywają się w kameralnych maksymalnie 10 osobowych grupach, pod okiem doświadczonych profesjonalistów.

Zakres ćwiczeń jest dostosowany do stanu zdrowia osób uczestniczących w programie.

 

Adres: Rehabilitacja TOMMED w Katowicach, ul. Sowińskiego 50

 

Kontakt:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-21:00
 • telefon: 32 880 04 50

 

„PROGRAM PROFILAKTYKI DLA OSÓB TRZECIEGO I CZWARTEGO WIEKU – ETAP REHABILITACYJNY”

 

Przeznaczony jest dla mieszkańców Katowic, u których stwierdzono niesprawność ruchową i którzy zostali zakwalifikowani do terapii ruchem w ramach etapu podstawowego Programu przez lekarzy rodzinnych w jednej z poniższych poradni:  

 

 • NZOZ „Na Witosa” Sp. z o.o., ul. Witosa 21, Katowice tel.: 32 254 00 77,
  32 254 02 39
 • CenterMed Sp. z o.o., ul. Bocheńskiego 38A, Katowice  tel.: 32 701 97 27
 • NT Medical Sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego 77, Katowice tel.: 32 797 60 60

 

Programem mogą zostać objęte osoby urodzone w następujących latach:

 • 1964,1963, 1962, 1961 i 1960
 • 1949, 1948, 1947, 1946 i 1945
 • 1939 i wcześniej

 

W ramach BEZPŁATNEJ REHABILITACJI RUCHOWEJ dla MIESZKAŃCÓW KATOWIC u każdego uczestnika zostaną przeprowadzone:

 • kwalifikacja do programu dokonana w oparciu o wspólną ocenę stanu zdrowia przez lekarza specjalistę rehabilitacji oraz magistra fizjoterapii,
 • testy sprawności fizycznej: dwukrotna ocena prędkości chodu w m/sek. oraz dwukrotne wykonanie testu POMA
 • REHABILITACJA RUCHOWA obejmująca 16 GODZIN ZAJĘĆ rehabilitacyjnych usprawniających - ĆWICZEŃ

 

Świadczenia są w całości finansowane ze środków budżetu Miasta Katowice w ramach „Programu profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku – etap rehabilitacyjny”.

 

KONTAKT: SOWIŃSKIEGO 50, KATOWICE >>

 

 

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2023.