Kariera

 

Uprzejmie informujemy, iż w celu złożenia dokumentów aplikacyjnych (CV, i/lub List motywacyjny), dla aktualnie prowadzonej rekrutacji, należy je przesłać na adres e-mail: rekrutacja@tommed.pl

W przypadku, gdy aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na dane stanowisko, ww. dokumenty powinny zawierać zgodę na przetwarzanie danych w nich zawartych dla celów przyszłych rekrutacji, gdyż tylko wtedy będą mogły być w przyszłości do tego celu przetwarzane.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że dokumenty przesłane na inne niż ww. adresy e-mail zostaną niezwłocznie usunięte.

Administratorem Państwa danych osobowych jest właściwy rzeczowo podmiot z grupy Tommed. Obowiązek informacyjny spełniony został za pośrednictwem strony internetowej administratora w zakładce RODO >>

 

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2023.