KANDYDACI DO PRACY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (zwanego dalej RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy są podmioty należące do Grupy Medycznej Tommed . Do podmiotów tych należą:

  a) Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k. z siedzibą w Katowicach przy ulicy ul. Fredry 22;

  b) Centrum Medyczne Tommed sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Fredry 22;

  c) Tommed S.C. Małgorzata Bula, Tomasz Bula z siedzibą w Katowicach przy ulicy Fredry 22;

  d) Centrum Medyczne Tommed sp. z o.o. Prof-Med sp. k. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Żelaznej 1;

  e) Tommed sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Łętowskiego 32;

  f) Fundacja Zdążyć Przed Rakiem z siedzibą w Katowicach przy ulicy Fredry 22.

 2. Inspektorem Ochrony danych jest Bartosz Pudo / kontakt: iodo@tommed.pl;
 3. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie udzielonej przez kandydata zgody, tj. (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
 4. Dane osobowe kandydatów do pracy nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej;
 5. Dane osobowe kandydatów do pracy mogą być przekazywane podmiotom należącym do Grupy Tommed - wyłącznie w związku z prowadzonym procesem rekrutacji;
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz po jego upływie - przez okres 3 miesięcy;
 7. Kandydat ma prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jak również prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;
 8. Kandydat ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 9. Dane osobowe kandydatów nie będą podstawą wydawania decyzji w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegały profilowaniu.
logo funduszy europejskich, flaga polski i logo unii europejskiej

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2023.