POPRAWA DOSTĘPNOŚCI PLACÓWKI MEDYCZNEJ POZ TOMMED

baner_unia_mz

Centrum Medyczne Tommed Sp. z o. o Ośrodek Diagnostyki Sp. k jest grantobiorcą projektu pn. „Poprawa dostępności placówki medycznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej TOMMED”, który finansowany jest z Funduszy Europejskich oraz ze środków Ministerstwa Zdrowia. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 445 096,54 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dzięki dofinansowaniu w terminie od 01.01.2022 r do 31.12.2022 r. będziemy mogli zrealizować poniższe usprawnienia dla naszych pacjentów.

 

1. Architektoniczne tj. 

 • Rozwiązania ułatwiające dostęp do budynku tj. pochylnia wjazdowa do poradni POZ dla dorosłych, balustrady, poręcze, wydzielone miejsca postojowe dla osób ze szczególnymi potrzebami, ławka służaca do odpoczynku osobom o szczególnych potrzebach oraz kontrastowe oznaczenie stopni na zewnątrz budynku.
 • Udogodnienia wewnątrz budynku w postaci: wydzielonego pomieszczenia dla matki z dzieckiem, dostosowanie wysokości lady rejestracyjnej w poradni POZ dla dorosłych, specjalistyczne wygłuszenie gabinetów lekarskich oraz dostosowania węzła sanitarnego dla potrzeb wyżej wspomnianych osób

 

2. Komunikacyjne tj.

 • Zapewnienie w poradni POZ dla dorosłych wsparcia osoby posługującej się językiem migowym
 • Zapewnienie w ww. poradni dostępności pracowników przeszkolonych w zakresie komunikacji z osobami o szczególnych potrzebach
 • Wskazanie pacjentowi poprzez kolor uniformu oraz czytelny identyfikator, z jakim rodzajem personelu medycznego ma do czynienie tj. lekarz, pielęgniarka lub rejestratorka medyczna.
 • Zakup infografik wspierających komunikację z osobami ze szczególnymi potrzebami

 

3. Organizacyjne tj.

 • Zapewnienie pacjentowi o szczególnych potrzebach opieki dwóch dedykowanych asystentów pacjenta ze szczególnych potrzebami.

Asystenami pacjenta ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu są:  p. Anna Czypionka oraz p. Kinga Peterko, o które należy pytać telefonicznie pod numerem tel. 32 88 00 333 wew 2 lub osobiście w rejestracji POZ dla dorosłych przy ul. Fredry 22 w Katowicach

 • Przeprowadzenie kwartalnie badań satysfakcji pacjenta
 • Utworzenie procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami
 • Nawiązanie współpracy z organizacją pozarządową reprezentującą osoby z niepełnosprawnością

 

4. Cyfrowe w zakresie komponentu cyfrowego, który polega na:

 • Poprawie dostępności strony www.tommed.pl dla osób ze szczególnymi potrzebami
 • Wdrożeniu ŚWIADCZEŃ TELEMEDYCZNYCH w POZ Tommed w Katowicach

 

Szczegóły świadczeń telemedycznych dostępnych dla grupy pacjentów POZ Tommed >>

 

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl

 

Ministerstwo zdrowia realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich pn. Dostępność Plus dla Zdrowia. Celem projektu jest poprawa dostępności placówek medycznych i udzielanych przez nie świadczeń dla osób ze specjalnymi potrzebami. Dofinansowanie z UE: 445096 zł. Grantobiorca: Centrum Medyczne Tommed sp. z o.o.. Loga unijne, ministerstwa zdrowia i flaga polski.

logo funduszy europejskich, flaga polski i logo unii europejskiej

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2023.