Zakup innowacyjnego mammografu cyfrowego

GRAFIKA

 Projekt pn. "Zakup innowacyjnego mammografu cyfrowego"

jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej:

III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.

 

UMOWA O DOFINANSOWANIE NR: UDA-RPSL.03.02.00-24-0014/16-00

WYDATKI KWALIFIKOWANE: 746 623,62 PLN

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE: 223 987,07  PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2016-02-01 do 2017-03-31

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: zakup innowacyjnego mammografu oraz wdrożenie technologii w nim zawartej w zakresie unikalnego detektora cyfrowego (metoda konwersji bezpośredniej) wykorzystujący scyntylator a-Se (amorficzny selen) i matrycę TFT ułożoną w siatkę heksagonalną (HCP) dający znaczące zwiększenie odpowiedzi kwantowej detektora/ostrości obrazu (DQE i MTF) porównując detektor o konwencjonalnym ułożeniu matrycy TFT oraz tym samym umożliwiający redukcję dawki, którą otrzymuje pacjent przy zachowaniu diagnostycznej jakości obrazu.

Dodatkowo planuje się zakup system PACS dedykowanego do pracowni mammograficznej zapewniającego archiwizację obrazów na serwerze oraz ich dystrybucję w obrębie podmiotu, jak i teleradiologię do 3 różnych lokalizacjach w których Wnioskodawca prowadzi działalność gosp. TIK zostaną wykorzystane przez lekarzy:

 • radiologów
 • wykonujących biopsje
 • prowadzących co jest bardzo istotne z punktu procesu diagnostycznego i leczniczego

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest zakup innowacyjnego mammografu. Dodatkowo planuje się zakup system PACS dedykowanego do pracowni mammograficznej zapewniającego archiwizację obrazów na serwerze oraz ich dystrybucję w obrębie podmiotu, jak i teleradiologię do 3 różnych lokalizacjach w których Wnioskodawca prowadzi działalność gosp osiągnięte poprzez zakup:

 • systemu PACS dedykowanego do pracowni mammograficznej
 • stacji roboczych wraz z oprogramowaniem
 • rozdzielacza sieci o wysokiej przepustowości (SWITCH)

Zakres rzeczowy projektu: W ramach projektu nastąpi zakup:

 • innowacyjnego mammografu
 • systemu PACS dedykowanego do pracowni mammograficznej
 • stacji roboczych wraz z oprogramowaniem
 • rozdzielacza sieci o wysokiej przepustowości (SWITCH)

Rezultaty projektu

 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M [EPC]-1
 • Liczba wdrożonych wyników prac B+R: 0 szt.
 • Liczba wprowadzonych innowacji 4 szt.

Realizacja zasad horyzontalnych zasada partnerstwa: W ramach realizacji niniejszego projektu nastąpi zastosowanie w praktyce realizacji zasady partnerstwa oznaczające włączenie partnerów gospodarczych i społecznych w procesy przygotowania a następnie wdrażania. Powyższe zostanie zrealizowane poprzez zapewnienie dostępu do aktualnych informacji o projekcie na stronie WWW Wnioskodawcy co umożliwi zainteresowanym podmiotom reprezentującym określone środowiska udział w proces przygotowania a następnie wdrażania.

 AKTUALNE INFORMACJE O STANIE REALIZACJI PROJEKCIE:

 • Styczeń 2017 podpisanie umowy o dofinansowanie
 • Styczeń 2017 przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia procedury wyboru dostawców
 • Styczeń 2017 rozpoczęcie działań z zakresu innowacji marketingowej w zakresie promocji nowych usług mammografii cyfrowej za pośrednictwem nowych kanałów dystrybucji marketingowej:
 1. rozpoczęcie prac nad stworzeniem Contact Center wyłącznie na potrzeby mammografii cyfrowej, gdzie kontakt z klientem prowadzony będzie przez telefon, pocztę elektroniczną (E-mail), pogawędkę internetową (czat) oraz poprzez SMS
 2. rozpoczęcie prac nad uruchomieniem newslettera dedykowanego mammografowi cyfrowemu
 3. rozpoczęcie prac nad założeniem profilu na Facebook o nazwie Mammograf Cyfrowy Tommed
 • Luty 2017 rozpoczęcie prac remontowych pracowni mammografii CZYTAJ WIĘCEJ>>
 • 06.02.2017 zapytanie ofertowe - mammograf cyfrowy CZYTAJ WIĘCEJ>>
 • 14.02.2017 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty mammograf CZYTAJ WIĘCEJ>>
 • 31.03.2017 zakończenie prac remontowych pracowni mammografii
 • 04.04.2017 otwarcie pracowni mammografii dla pacjentek CZYTAJ WIĘCEJ>>

 

    ZAPRASZAMY NA FACEBOOK - Mammograf Cyfrowy Tommed

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2023.