MISJA GRUPY MEDYCZNEJ TOMMED

 

Misją określającą zasadniczy kierunek Spółek tworzących Grupę Medyczną TOMMED:

Centrum Medycznego Tommed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ośrodek Diagnostyki Spółka Komandytowa

Centrum Medycznego Tommed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PROF-MED Spółka Komandytowa

Centrum Medycznego Tommed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tommed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

jest sentencja:

Specjaliści od zdrowia.

 

Misja realizowana jest poprzez cele strategiczne:

  • gwarantowanie wysokiej jakości świadczonych usług medycznych i poszerzanie ich zakresu;
  • indywidualne podejście do pacjentów;
  • zapewnienie pacjentom kompleksowej opieki medycznej w zakresie diagnostyki i leczenia;
  • właściwy dobór personelu pod kątem posiadanego wykształcenia, zdobytego doświadczenia i empatii dla pacjentów;
  • zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa w trakcie realizacji usług medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wymagających zastosowania promieniowania jonizującego;
  • podnoszenie kwalifikacji oraz świadomości i zaangażowania personelu w działania na rzecz doskonalenia jakości;
  • świadczenie usług z użyciem sprzętu medycznego oraz infrastruktury technicznej najwyższej jakości;  
  • systematyczne monitorowanie poziomu zadowolenia pacjentów;
  • dbanie o środowisko naturalne w celu zapobiegania jego zanieczyszczeniom poprzez racjonalna gospodarkę zasobami, substancjami chemicznymi oraz odpadami.

 

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2023.