MISJA GRUPY MEDYCZNEJ TOMMED

 

Misją określającą zasadniczy kierunek Grupy Medycznej Tommed jest sentencja Specjaliści od zdrowia.

Misja realizowana jest poprzez m.in.:

 • gwarantowanie wysokiej jakości świadczonych usług medycznych;
 • indywidualne podejście do pacjenta;
 • zapewnienie pacjentom fachowej i kompleksowej opieki medycznej w zakresie diagnostyki i leczenia;
 • właściwy dobór personelu, ze względu na posiadane wykształcenie, zdobyte doświadczenie;
 • zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta w trakcie realizacji usług medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wymagających zastosowania promieniowania jonizującego;
 • podnoszenie kwalifikacji personelu oraz jego świadomości i zaangażowania w działania na rzecz jakości oraz środowiska;
 • zapewnienie odpowiedniego sprzętu medycznego oraz infrastruktury technicznej;
 • systematyczne monitorowanie poziomu zadowolenia pacjenta;
 • zapewnienie wysokiego poziomu świadczonych usług poszerzanie zakresu świadczonych usług medycznych;
 • dbanie o środowisko naturalne w celu zapobiegania jego zanieczyszczeniom poprzez racjonalna gospodarkę zasobami, odpadami oraz substancjami chemicznymi;
 • ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania obejmującego zarządzanie: jakością, środowiskowe i podnoszenie ich skuteczności.

 

logo funduszy europejskich, flaga polski i logo unii europejskiej

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2023.