Medycyna pracy w Katowicach

 

Rejestracja pacjentów w Poradni Medycyny Pracy Grupy Medycznej Tommed odbywa się za pomocą biletomatu, bez potrzeby wcześniejszej rejestracji telefonicznej. 

Aktualnie to jedyna metoda zapisania się na badania medycyny pracy.

Bilety mogą Państwo pobierać od poniedziałku do piątku od godz.7:00 w biletomacie znajdującym się na parterze przed rejestracją (gabinet nr 3).

Równocześnie pragniemy nadmienić, że liczba biletów do pobrania w danym dniu jest określona i wynika z możliwości czasowych związanych z przebadaniem pacjentów w danym dniu przez lekarzy medycyny pracy.

 

Grupa Medyczna Tommed realizuje w sposób dogodny dla pracodawców i pracowników pełen zakres świadczeń z zakresu Medycyny Pracy. Nasi Klienci zyskują profesjonalną opiekę oraz wywiązują się z obowiązków zawartych w Kodeksie Pracy.

 

Grupa Medyczna Tommed jest Poradnią Medycyny Pracy w Katowicach przyjmującą pracowników:

 • codziennie w dni robocze
 • bez konieczności wcześniejszej rejestracji telefonicznej
 • wykonującą kompleksowo badania w ciągu 1 dnia – każdego roboczego dnia tygodnia (zapraszamy wówczas na badania na godz. 7:00)

 

Zapewniamy możliwość wykonania badań w Poradni Medycyny Pracy w ciągu całego roku - również w okresie urlopowym.

 

Medycyna pracy Twojej firmy w PROF-MED to:

1. Zadzwoń, 2. Nasza oferta, 3. Podpisanie umowy, 4. Badania pracowników w 1 dzień

Dla wygody Pracodawców podpisanie umowy może odbyć się zdalnie (mailowo) w ciągu 1 dnia – co pozwoli na kierowanie pracowników na badania już od dnia następnego.

 

KOMPLEKSOWE BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW W KATOWICACH

Medycyna pracy (badania profilaktyczne pracowników) to badania określające indywidualne predyspozycje pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku w określonych warunkach, z uwzględnieniem wpływu środowiska pracy, czynników szkodliwych oraz uciążliwych pracy i wpływających na stan zdrowia pracownika. Czynniki te charakteryzowane są przez pracodawcę na skierowaniu na badania, na podstawie którego lekarz Medycyny Pracy wykonuje badanie.

 

GRUPA MEDYCZNA TOMMED zapewnia usługi w zakresie

MEDYCYNA PRACY
:: badania pracowników

 

 • badania profilaktyczne
  • wstępne  wykonuje się u osób przed rozpoczęciem pracy u nowego pracodawcy, lub gdy na stanowisku pracy występują nowe czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki;
  • okresowe  wykonuje się u osób już pracujących na danym stanowisku przed upłynięciem terminu ważności poprzedniego orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do pracy; data kolejnego badania jest podana na orzeczeniu lekarskim i zależy m.in. od rodzaju wykonywanej pracy. Badania okresowe powinny być wykonywane od 2 do 5 lat;
  • kontrolne  wykonuje się u osób które przebywały na zwolnieniu lekarskim (były niezdolne do pracy z powodu wywołanego przez chorobę) dłużej niż 30 dni;
  • zmiana stanowiska pracy  wykonuje się u osób zmieniających stanowisko pracy u tego samego pracodawcy;
 • badania sanitarno-epidemiologiczne  wykonuje się u osób celem wykluczenia stanów chorobowych u pacjenta, stanowiących realne przeciwwskazanie do pracy w kontakcie z żywnością (należą do nich czynności związane m.in z wytwarzaniem, pakowaniem, dystrybucją czy przygotowaniem żywności) lub schorzeń przenoszonych drogą kropelkową lub osób, których charakter pracy wymaga stałego częstego kontaktu z ludnością (m.in służba zdrowia, oświata, hotelarstwo, gastronomia). W skład badań sanitarno-epidemiologicznych wchodzą specjalistyczne konsultacje lekarskie, badania laboratoryjne. Pracownicy zatrudnieni na tych stanowiskach pracy muszą posiadać aktualne orzeczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania takiej pracy, wpisane do książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych;
 • konsultacje specjalistyczne  wymagane przy pracy w warunkach szczególnych
  • okulistyczne,
  • neurologiczne,
  • laryngologiczne, 
  • diabetologiczne,
  • dermatologiczne,
 • badania czynnościowe (spirometria, audiometria, EKG, próba oziębieniowa),
 • badania obrazowe (RTG -"Rentgen"),
 • badania laboratoryjne.

 

BADANIA DODATKOWE
:: badania kierowców, psychotechniczne i psychologiczne

 

 • badania osób ubiegających się o prawo jazdy wszystkich kategorii,
 • badania kierowców zawodowych,
 • badania kierowców samochodów służbowych,
 • badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
 • badania instruktorów i egzaminatorów prawa jazdy,
 • badania kierowców skierowanych przez policję w związku z przekroczeniem dopuszczalnej ilości punktów karnych, prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu bądź innego środka odurzającego, spowodowaniem wypadku drogowego,

 • badania dla pracowników wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychoruchowej (badania na stanowisko operatorów wózków widłowych, koparek, koparko-ładowarek, suwnic, walców drogowych, wózków akumulatorowych, żurawi samojezdnych i wieżowych),
 • badania wysokościowe,  na głębokości - wykonuje się u osób pracujących do 3 metrów i powyżej 3 metrów,

 • badania osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • badania uprawniających do posiadania broni,
 • badania osób posiadających działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją,
 • badania osób prowadzących oraz przechowujących w ramach działalności gospodarczej materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego,
 • badania inspektorów transportu drogowego,
 • badania kandydatów do objęcia urzędu sędziego i prokuratora, komornika sądowego, asesora komorniczego,
 • badania kuratorów sądowych,
 • badania osób narażonych na promieniowanie jonizujące i elektromagnetyczne.

 

W ramach umowy na prośbę pracodawcy zapewniamy również

 

 • monitoring stanu zdrowia pracowników,
 • wizytację stanowisk pracy,
 • udział lekarza i pielęgniarki medycyny pracy w komisjach BHP,
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących refundacji okularów,
 • poradnictwo w zakresie szkodliwości występujących w miejscu pracy.

 

W trosce o oszczędność czasu i środków pracodawców kierujących na badania, a także komfort pacjentów, procedury medyczne przeprowadzane są w jednym budynku (przy ul. Żelaznej 1 w Katowicach) w ciągu jednego dnia, co znacznie skraca nieobecność pracownika na stanowisku pracy.

 

Naszym atutem jest lokalizacja pozwalająca na dogodny dojazd –  Poradnia Medycyny Pracy znajduje się bezpośrednio przy zjeździe z Drogowej Trasy Średnicowej, naprzeciwko centrum handlowo-usługowego Silesia City Center.

 

PRACODAWCO, PAMIĘTAJ !
JAKO PRACODAWCA ZOBOWIĄZANY JESTEŚ DO ZAWARCIA UMOWY
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy każdy pracodawca jest zobowiązany zawrzeć pisemną umowę z podstawową jednostką służby medycyny pracy dotyczącą sprawowania przez jednostkę profilaktycznej opieki zdrowotnej nad zatrudnionymi pracownikami (w szczególności przeprowadzania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych).
PRACODAWCO NAWET DO 30 TYS ZŁ KARY ZA BRAK ORZECZENIA LEKARSKIEGO TWOJEGO PRACOWNIKA
Zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.
Zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracodawca dopuszczający pracownika do pracy bez aktualnych badań nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

 

CENNIK ceny naszych usług ustalane są indywidualnie z każdym klientem i podlegają negocjacji. Oferujemy 2 metody płatności dostosowane indywidulanie do potrzeb pracodawcy:

 • Abonament medycyny pracy – stała miesięczna kwota za korzystanie bez ograniczeń z badań profilaktycznych objętych umową,
 • Opłata jednostkowa za wykonane usługi wg cennika – płatność za faktycznie wykonane usługi na podstawie załączonych dokumentów do faktury.

 

SKIEROWANIE (WZÓR)   określa charakter pracy oraz ewentualne zagrożenia związane ze stanowiskiem pracownika. Skierowania wydaje Pracodawca. Skierowanie na badania powinno być prawidłowo i czytelnie wypełnione, uwzględniając wszystkie niezbędne informacje odnośnie pracy oraz dane o pacjencie (Pracowniku). Wymogi te dotyczą skierowań na wszystkie badania.

 

NASI SPECJALIŚCI

Lek. Med. Barczak Dorota (medycyna pracy)
Lek. Med. Berdek Urszula  (medycyna pracy)
Lek. Med. Czopik-Flak Anna  (okulista)
Lek. Med. Kącik Beata (laryngolog)
Lek. Med. Kwiatkowska Sławomira (psychiatra)
Mgr Kieca Patrycja  (psycholog)
Lek. Med. Palka-Kisielowska Ilona (neurolog)
Lek. Med. Siwiec Weronika  (laryngolog)
Lek. Med. Smołczyk Michał (medycyna pracy) 
Mgr Wojciechowska Anna (psycholog)


Kontakt: Medycyna pracy

 

Referencje
 

 

Previous   Next

 

 

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2023.