Pacjenci chcący skorzystać z usług lekarzy specjalistów w ramach kontraktu z NFZ powinni posiadać
odpowiednie skierowanie wystawione przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub innego specjalistę.

Pacjenci korzystający z usług poradni specjalistycznych prywatnie nie muszą posiadać skierowania.

logo funduszy europejskich, flaga polski i logo unii europejskiej

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2016.