Szybka terapia onkologiczna

 

Nadrzędnym celem szybkiej terapii onkologicznej jest postawienie w maksymalnie krótkim czasie diagnozy (potwierdzenie lub wykluczenie nowotworu) oraz bezzwłoczne rozpoczęcie leczenia w przypadku rozpoznania nowotworu złośliwego.

 

Korzyści wynikające z pakietu onkologicznego

 • skrócenie kolejek dla pacjentów z podejrzeniem nowotworu
 • szybka ścieżka od momentu podejrzenia nowotworu do wdrożenia odpowiedniego leczenia
 • zapewnienie kompleksowej opieki na każdym etapie choroby
 • uporządkowanie procesu diagnostyki i leczenia pacjenta
 • zmniejszenie śmiertelności pacjentów onkologicznych

 

Jak rozpocząć leczenie w ramach szybkiej terapii onkologicznej?

Pierwszym krokiem do diagnostyki i leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej jest zgłoszenie się pacjenta do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który przeprowadzi dokładny wywiad, oceni dolegliwości pacjenta i w razie potrzeby zleci wykonanie niezbędnych badań. Jeśli na tej podstawie stwierdzi podejrzenie nowotworu złośliwego, skieruje pacjenta do specjalisty właściwego ze względu na umiejscowienie nowotworu lub do onkologa. W tym celu lekarz POZ wystawi pacjentowi kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego.

 

Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego może wydać także lekarz specjalista w poradni specjalistycznej, jeśli zdiagnozuje nowotwór złośliwy u pacjenta, którego leczy. Pacjent może otrzymać kartę także w szpitalu – jeśli w wyniku hospitalizacji (nawet niezwiązanej z chorobą nowotworową) zostanie u niego wykryty nowotwór złośliwy. W takim przypadku warunkiem wydania karty jest potwierdzenie diagnozy. Na tych samych zasadach kartę otrzyma pacjent hospitalizowany z powodu nowotworu.

schemat DILO

Ośrodek Medyczny Tommed zapewnia koordynację leczenia Pacjentom posiadającym kartę onkologiczną, którzy przeszli proces diagnostyki i mają potwierdzone rozpoznanie nowotworu.

 

Lokalizacja:

Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka Tommed

 • ul.Fredry 22, 40-662 Katowice
 • ul. Żelazna 1, 40-952 Katowice
 • ul.Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice


Procedury wykonywane są w ramach:

1. Podstawowej Opieki Zdrowotnej (ul Fredry 22)

2. Poradni specjalistycznych:


Położnictwo i ginekologia:

 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza (ul. Żelazna 1)

 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza (ul. Fredry 22)

 • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi (ul. Ziołowa45/47)


Chirurgia Ogólna:

 • Poradnia Chirurgii Ogólnej (ul. Żelazna 1)

 • Poradnia Chirurgii Ogólnej (ul. Fredry 22)

 • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi (ul. Ziołowa 45/47)


Chirurgia Onkologiczna:

 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej (ul. Żelazna 1)
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej (ul. Fredry 22)

 

3. Oddziałów szpitalnych:

Położnictwo i ginekologia – hospitalizacja planowa –  Pakiet onkologiczny Oddział Ginekologiczno-Położniczy (ul. Fredry 22)

Chirurgia ogólna – hospitalizacja planowa – Pakiet onkologiczny Oddział Chirurgii Ogólnej (ul. Fredry 22)

 

Ośrodek Medyczny Tommed zapewnia każdemu pacjentowi opiekę koordynatora, którego zadaniem jest wsparcie i pomoc na wszystkich etapach diagnostyki i leczenia onkologicznego.

 
Koordynator Ośrodka Medycznego Tommed:

 • koordynuje plan leczenia pacjenta ustalony przez konsylium; 
 • dba o to, aby dokumentacja związana z kartą diagnostyki i leczenia pacjenta (DILO) była kompletna;
 • udziela pacjentowi wszystkich niezbędnych informacji związanych z leczeniem onkologicznym.

Koordynator towarzyszy pacjentowi aż do zakończenia leczenia.

 

W Ośrodku Medycznym Tommed działa również grupa wsparcia „RAZEM SILNE” dla kobiet po operacji raka piersi oraz innych osób chorych onkologicznie prowadzona przez Panią Aleksandrę Miecznikowską.

 

 

loga funduszy europejskich, województwa śląskiego, tommedu i unii europejskiej loga funduszy europejskich, województwa śląskiego, tommedu i unii europejskiej

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2016.