Szybka terapia onkologiczna

 

Nadrzędnym celem szybkiej terapii onkologicznej jest postawienie w maksymalnie krótkim czasie diagnozy (potwierdzenie lub wykluczenie nowotworu) oraz bezzwłoczne rozpoczęcie leczenia w przypadku rozpoznania nowotworu złośliwego.

 

Korzyści wynikające z pakietu onkologicznego

 • skrócenie kolejek dla pacjentów z podejrzeniem nowotworu
 • szybka ścieżka od momentu podejrzenia nowotworu do wdrożenia odpowiedniego leczenia
 • zapewnienie kompleksowej opieki na każdym etapie choroby
 • uporządkowanie procesu diagnostyki i leczenia pacjenta
 • zmniejszenie śmiertelności pacjentów onkologicznych

 

schemat DILO

Ośrodek Medyczny Tommed zapewnia koordynację leczenia Pacjentom posiadającym kartę onkologiczną, którzy przeszli proces diagnostyki i mają potwierdzone rozpoznanie nowotworu.

 

Lokalizacja:

Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k.

 • ul.Fredry 22, 40-662 Katowice
 • ul. Żelazna 1, 40-952 Katowice


Procedury wykonywane są w ramach:

1. Podstawowej Opieki Zdrowotnej (ul Fredry 22)

2. Poradni specjalistycznych:


Położnictwo i ginekologia:

 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza (ul. Żelazna 1)
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza (ul. Fredry 22)


Chirurgia Ogólna:

 • Poradnia Chirurgii Ogólnej (ul. Żelazna 1)
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej (ul. Fredry 22)


Chirurgia Onkologiczna:

 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej (ul. Żelazna 1)
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej (ul. Fredry 22)

 

3. Oddziałów szpitalnych:

Położnictwo i ginekologia – hospitalizacja planowa (zabiegi w zakresie raka piersi) –  Pakiet onkologiczny Oddział Ginekologiczno-Położniczy (ul. Fredry 22)

Chirurgia ogólna – hospitalizacja planowa (zabiegi w zakresie raka piersi i leczenia czerniaka) – Pakiet onkologiczny Oddział Chirurgii Ogólnej (ul. Fredry 22)

 

Ośrodek Medyczny Tommed zapewnia każdemu pacjentowi opiekę koordynatora, którego zadaniem jest wsparcie i pomoc na wszystkich etapach diagnostyki i leczenia onkologicznego.

 
Koordynator Ośrodka Medycznego Tommed:

 • koordynuje plan leczenia pacjenta ustalony przez konsylium; 
 • dba o to, aby dokumentacja związana z kartą diagnostyki i leczenia pacjenta (DILO) była kompletna;
 • udziela pacjentowi wszystkich niezbędnych informacji związanych z leczeniem onkologicznym.

Koordynator towarzyszy pacjentowi aż do zakończenia leczenia.

 

W Ośrodku Medycznym Tommed działa również grupa wsparcia „RAZEM SILNE” dla kobiet po operacji raka piersi oraz innych osób chorych onkologicznie prowadzona przez Panią Aleksandrę Miecznikowską.

 

 

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2023.