Sposób przyjmowania oraz załatwiania spraw przez podmiot Tommed

 

Skargi / pochwały można złożyć:

  • pisemnie na adres: ul. Fredry 22, 40-662 Katowice (lub adres siedziby danej spółki wchodzącej w skład GMT)
  • mailowo na adres: sekretariat@tommed.pl
  • ustnie
  • telefonicznie
  • za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.tommed.pl
  • osobiście u Dyrektora właściwego pionu medycznego:
    • w środy w placówce na ul. Fredry 22 w Katowicach, wymagane jest wcześniejsze ustalenie z Sekretariatem dokładnej godziny spotkania
    • w inny dzień po wcześniejszym ustaleniu terminu z Sekretariatem.

 


 osoba odpowiedzialna: Marta Bula
 wpis utworzono: 25.07.2022, 20:24
 przez: Przemysław Kudłacik
 ostatnia modyfikacja: 21.02.2024, 11:18
 przez: Przemysław Kudłacik

rejestr wpisów historycznych >>

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2023.