Organizacja, zadania i przedmiot działalności podmiotu Tommed

 

Podstawową działalnością podmiotu Tommed jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz prowadzenie działalności dydaktycznej. 

Zadaniem podmiotu Tommed jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie działań służących ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, tj: udzielanie świadczeń szpitalnych całodobowych oraz w ośrodku dziennym, w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci i dorosłych, profilaktyki (programy zdrowotne) oraz promocja zdrowia. Działania dydaktyczne obejmują kształcenie specjalizacyjne lekarzy w formie staży modułowych, przygotowanie osób do zawodów medycznych w formie praktycznej nauki zawodu oraz prowadzenie kursów doskonalących dla wszystkich grup medycznych. 

 

Świadczenia udzielana w ramach umowy z NFZ przez podmiot Tommed

1. Szpital Wielospecjalistyczny

 • CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA PLANOWA
 • CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY
 • GASTROENTEROLOGIA - ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJ
 • POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA (WYŁĄCZNIE GINEKOLOGIA)
 • POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA(WYŁĄCZNIE GINEKOLOGIA) - PAKIET ONKOLOGICZNY

Zakres: 

 • udzielanie całodobowych świadczeń stacjonarnych zgodnie z profilami prowadzonych oddziałów szpitalnych – głównie celem hospitalizacji jest wykonanie zabiegu operacyjnego 
 • wczesnym usprawnieniem pooperacyjnym 
 • wsparciem psychologicznym w przypadku zabiegów onkologicznych

2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 

 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII DLA DZIECI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PROKTOLOGII
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII

Zakres: 

 • udzielanie pacjentom porad ambulatoryjnych w danej specjalności poradni 
 • wykonywanie zabiegów typowych dla danej specjalności 
 • zlecanie badań diagnostycznych i innych świadczeń medycznych niezbędnych w procesie leczenia specjalistycznego ambulatoryjnego 
 • kierowanie pacjentów do szpitala oraz na inne rodzaje świadczeń 
 • orzekanie o czasowej niezdolności do pracy 

3. Podstawowa Opieka Zdrowotna

 • ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ
 • ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ
 • ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
 • TRANSPORT SANITARNY W POZ

Zakres: 

 • planowanie i realizacja opieki lekarskiej i pielęgniarskiej nad pacjentem w warunkach ambulatoryjnych oraz w miejscu zamieszkania 
 • zakres świadczeń w POZ:
  • świadczenia diagnostyczno – lecznicze 
  • profilaktyka chorób
  • opieka nad dzieckiem zdrowym (patronaże noworodków, bilanse zdrowia, szczepienia ochronne) 
  • opieka środowiskowa lekarska i pielęgniarska 

4. Stomatologia

 • ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE

Zakres: 

 • świadczenia ogólnostomatologiczne 
 • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia 
 • świadczenia protetyki stomatologicznej 

5. Rehabilitacja

 • LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA
 • LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 • FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
 • FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zakres: 

Dział Fizjoterapii: 

 • leczenie (usprawnianie lecznicze) pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych 
 • wykonywanie świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej
 • udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych w domu pacjenta 

Poradnia rehabilitacyjna 

 • realizacja porad specjalistycznych w Poradni 
 • realizacja porad w domu pacjenta 
 • kwalifikacja do rehabilitacji domowej 
 • ustalanie planu rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych 

6.      Diagnostyka

 • BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO – GASTROSKOPIA
 • BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO – KOLONOSKOPIA
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI 

Zakres: 

Wykonuje badania z zakresu diagnostyki obrazowej m.in. zlecanych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego oddziałów szpitalnych, poradni POZ i poradni specjalistycznych.

 


 osoba odpowiedzialna: Marta Bula
 wpis utworzono: 25.07.2022, 20:16
 przez: Przemysław Kudłacik
 ostatnia modyfikacja: 25.07.2022, 20:16
 przez: Przemysław Kudłacik

rejestr wpisów historycznych >>

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2023.