Majątek

 

Kod umowy:
121/200281/01/2024
Typ umowy:
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
Okres finansowania:
01.01.2024 - 31.12.2024
Kwota umowy:
388 206,20 zł

 

Kod umowy:
121/200281/02/1/2024
Typ umowy:
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH
Okres finansowania:
01.01.2024 - 31.12.2024
Kwota umowy:
5 604 022,86 zł

 

Kod umowy:
121/200281/02/2/2024
Typ umowy:
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE
Okres finansowania:
01.01.2024 - 30.06.2024
Kwota umowy:
1 196 559,00 zł

 

Kod umowy:
121/200281/03/1/2024
Typ umowy:
LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY SZPITALNE
Okres finansowania:
01.01.2024 - 30.06.2024
Kwota umowy:
3 247 012,26 zł

 

Kod umowy:
121/200281/05/2024
Typ umowy:
REHABILITACJA LECZNICZA
Okres finansowania:
01.01.2024 - 30.06.2024
Kwota umowy:
213 887,00 zł

 

Kod umowy:
121/200281/07/2024M
Typ umowy:
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
Okres finansowania:
01.01.2024 - 31.12.2024
Kwota umowy:
921 456,00 zł

 

Kod umowy:
121/200281/10/2024J
Typ umowy:
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE - JELITO
Okres finansowania:
01.01.2024 - 31.12.2024
Kwota umowy:
465 945,48 zł

 

Kod umowy:
121/200281/10/2024L
Typ umowy:
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE - MAMMOGRAFIA
Okres finansowania:
01.01.2024 - 31.12.2024
Kwota umowy:
557 592,38 zł

 

Kod umowy:
121/200281/18/9/2024
Typ umowy:
PROGRAM PILOTAŻOWY - SIEĆ KARDIOLOGICZNA
Okres finansowania:
01.01.2024 - 31.12.2024
Kwota umowy:
0 zł

 


 osoba odpowiedzialna: Marta Bula
 wpis utworzono: 11.03.2023, 10:18
 przez: Przemysław Kudłacik
 ostatnia modyfikacja: 05.04.2024, 12:41
 przez: Przemysław Kudłacik

rejestr wpisów historycznych >>

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2023.