Organizacja, zadania i przedmiot działalności podmiotu Tommed

 

Podstawową działalnością podmiotu Tommed jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, promocji zdrowia przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz prowadzenie działalności dydaktycznej. 

Zadaniem podmiotu Tommed jest udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. Działania dydaktyczne obejmują przygotowanie osób do zawodów medycznych w formie praktycznej nauki zawodu oraz prowadzenie kursów doskonalących dla wszystkich grup medycznych. 

 

Świadczenia udzielana w ramach umowy z NFZ przez podmiot Tommed

1. Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

  • ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ

Zakres: 

  • Udzielanie świadczeń pacjentom nie wymagającym hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego i z różnych względów nie chcących lub nie mogących przebywać w zakładach opieki długoterminowej, a wymagających systematycznej i opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych we współpracy z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką środowiskową

 


 osoba odpowiedzialna: Marta Bula
 wpis utworzono: 25.07.2022, 14:39
 przez: Przemysław Kudłacik
 ostatnia modyfikacja: 25.07.2022, 14:39
 przez: Przemysław Kudłacik

rejestr wpisów historycznych >>

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2023.