Kierownictwo podmiotu Tommed

 

Prezes oraz Dyrektor medyczny: Tomasz Bula

Dyrektor generalny: Marta Bula

Dyrektor ds. finansowych, główny księgowy: Adam Białek

Dyrektor ds. pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej: Olga Cholewińska

Dyrektor ds. kontraktowania świadczeń: Magdalena Wolak

 


 osoba odpowiedzialna: Marta Bula
 wpis utworzono: 25.07.2022, 14:35
 przez: Przemysław Kudłacik
 ostatnia modyfikacja: 31.08.2023, 18:03
 przez: Przemysław Kudłacik

rejestr wpisów historycznych >>

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2023.