Bezpłatne badania w ramach programu badań przesiewowych raka jelita grubego

Profilaktyka raka jelita grubego - szczegóły poniżej

 

Dlaczego profilaktyka raka jelita grubego?

Rak jelita grubego stanowi obecnie drugą pozycję (po raku płuca) wśród wszystkich zapadalności na nowotwory w populacji polskiej i drugą w grupie onkologicznych przyczyn zgonów. Analiza krajowych trendów epidemiologicznych pochodzących z ostatnich 40 lat wskazuje, że nowotwór jelita grubego zajmuje bardzo wysokie miejsce, jeśli chodzi o częstość zapadalności u obu płci – drugie wśród kobiet i trzecie wśród mężczyzn. Jest więc jednym z najistotniejszych epidemiologicznie problemów w populacji, a także dużym wyzwaniem dla opieki zdrowotnej.

 

Jakie badania w ramach programu?

W ramach programu wykonywana jest kolonoskopia diagnostyczna z biopsją (z badaniem histopatologicznym) lub bez biopsji, z wycięciem polipów lub bez wycięcia polipów. Badanie może być wykonane w znieczuleniu ogólnym u osób po przebytych rozległych operacjach w obrębie jamy brzusznej, zwłaszcza operacjach ginekologicznych, w tym cięciach cesarskich, i operacjach będących wynikiem powikłań medycznych, po niepełnych lub bardzo bolesnych badaniach endoskopowych jelita grubego w przeszłości oraz u osób, które zgłaszają świadczeniodawcy duży lęk przed wykonaniem badania.

 

Do kogo kierowany jest program?

Program skierowany jest do osób w wieku 50-65 lat oraz w wieku 40-49 lat, jeśli posiadają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.

Z programu wyłączone są osoby, u których występują objawy kliniczne sugerujące nowotwór jelita grubego oraz osoby, które wykonały kolonoskopię w okresie ostatnich 10 lat.

 

Jak skorzystać z badań?

Bezpłatne badania w ramach programu można wykonać w zakładach opieki zdrowotnej, które podpisały z NFZ umowę na realizację programu. Skierowanie nie jest potrzebne.

 

KONTAKT: PRACOWANIA ENDOSKOPOWA >>

 

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2023.