Nocna i świąteczna opieka medyczna

 

WYKAZ PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH NOCNĄ I ŚWIĄTECZNĄ OPIEKĘ ZDROWOTNĄ
NA TERENIE KATOWIC

 

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach

ul. Panewnicka 65; 40-760 Katowice (porada lekarska ambulatoryjna, wizyta pielęgniarska ambulatoryjna – dla pacjentów powyżej 18 roku życia)

Szpital Murcki Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 2; 40-749 Katowice (porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porady lekarskie udzielone telefonicznie)

TEL: 32 258 60 74; 32 255 61 62 wew. 290 lub wew. 311

 

Szpital Murcki Sp. z o.o.

ul. Sokołowskiego 2, 40-749 Katowice (porada lekarska ambulatoryjna, wizyta pielęgniarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porady lekarskie udzielone telefonicznie świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni)

TEL: 32 258 60 74; 32 255 61 62 wew. 290 lub wew. 311


Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach

ul. Ks. Markiefki 87; 40-211 Katowice (porada lekarska ambulatoryjna, wizyta pielęgniarska ambulatoryjna – dla pacjentów poniżej 14 roku życia, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę od poniedziałku do piątku w godz. 18.00-22.00 oraz soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godz. 8.00 - 22.00)

Szpital Murcki Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 2; 40-749 Katowice (porada lekarska udzielona telefonicznie, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta)

TEL: 32 258 60 74; 32 255 61 62 wew. 290 lub wew. 311


American Heart of Poland SA

ul. Warszawska 52; 40-008 Katowice (porada lekarska ambulatoryjna, wizyta pielęgniarska ambulatoryjna – dla pacjentów powyżej 14 roku życia)

Szpital Murcki Sp. z o.o.ul. Sokołowskiego 2; 40-749 Katowice (porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porady lekarskie udzielone telefonicznie

TEL: 32 258 60 74; 32 255 61 62 wew. 290 lub wew. 311

 

Uwaga! W przypadku wystąpienia objawów bezpośredniego zagrożenia życia lub objawów grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu, w szczególności utrat przytomności, upadku z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w nagłych sytuacjach, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu lub dolegliwości związanych z ciążą, należy wezwać Pogotowie Ratunkowe (tel. 999).

Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr 69/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 25 września 2007

 

Po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne i udzielane bez skierowania w dowolnym punkcie udzielającym tych świadczeń.

Pomoc świadczona jest w punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani. Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki. Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze oraz na stronie internetowej danego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • telefonicznie,
  • w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

 

Podstawowa Opieka Zdrowotna


Tommed działa w ramach NFZ oraz świadczy usługi prywatnePLN

logo funduszy europejskich, flaga polski i logo unii europejskiej

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2016.