Nocna i świąteczna opieka medyczna

 

WYKAZ PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH NOCNĄ I ŚWIĄTECZNĄ OPIEKĘ ZDROWOTNĄ
NA TERENIE KATOWIC

 

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach

Katowice ul. Panewnicka 65

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

 • wizyta pielęgniarska ambulatoryjna

TEL: 32 605 35 29

 

Szpital Murcki Sp. z o.o.

Katowice ul. Sokołowskiego 2

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

 • porada lekarska ambulatoryjna,
 • porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
 • porada lekarska udzielana telefonicznie,
 • wizyta pielęgniarska ambulatoryjna,
 • wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta

TEL: 32 258 60 74, opieka wyjazdowa 32 255 61 62 wew. 290 lub wew. 311


Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach

Katowice ul. Ks. Markiefki 87

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

 • porada lekarska ambulatoryjna,
 • wizyta pielęgniarska ambulatoryjna

TEL: 32 461 63 61


American Heart of Poland SA - Szpital św. Elżbiety

Katowice ul. Warszawska 52

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

 • wizyta pielęgniarska ambulatoryjna

TEL: 885 801 103, recepcja: 32 604 17 76 lub 32 604 17 77

 

Uwaga! W przypadku wystąpienia objawów bezpośredniego zagrożenia życia lub objawów grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu, w szczególności utrat przytomności, upadku z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w nagłych sytuacjach, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu lub dolegliwości związanych z ciążą, należy wezwać Pogotowie Ratunkowe (tel. 999).

Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr 69/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 25 września 2007

 

Po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne i udzielane bez skierowania w dowolnym punkcie udzielającym tych świadczeń.

Pomoc świadczona jest w punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani. Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki. Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze oraz na stronie internetowej danego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • telefonicznie,
 • w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

 

Podstawowa Opieka Zdrowotna


Tommed działa w ramach NFZ oraz świadczy usługi prywatnePLN

logo funduszy europejskich, flaga polski i logo unii europejskiej

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2023.