KOMPLEKSOWA I KOORDYNOWANA OPIEKA NAD PACJENTEM

 

KOMPLEKSOWA I KOORDYNOWANA OPIEKA NAD PACJENTEM W GRUPIE MEDYCZNEJ TOMMED

 

1. TWÓJ LEKARZ RODZINNY W TOMMED zaprosi cię na kompleksową wizytę w naszej placówce.

 

2. Podczas wizyty:

 • zbierze dokładny wywiad
 • przeprowadzi badanie fizykalne czyli oceni Twój stan fizyczny oglądając, dotykając, opukując i osłuchując ciało
 • uzupełni dokumentację
 • zweryfikuje aktualnie zażywane leki od różnych specjalistów

 


3. Jeśli lekarz zdiagnozuje u Ciebie CHOROBĘ PRZEWLEKŁĄ lub JEJ PODEJRZENIE zaproponuje INDYWIDUALNY PLAN OPIEKI MEDYCZNEJ (IPOM), w którym:

 • zleci badania laboratoryjne, diagnostyczne, edukację zdrowotną,
 • zaproponuje leczenie
 • wyznaczy datę kolejnej wizyty
 • wypisze recepty zabezpieczające się w leki, aż do kolejnej wizyty
 • w razie wątpliwości lekarz może omówić Twoje leczenie ze specjalistą dziedzinowym w czasie konsyliów lekarskich Tommed

 

Choroby przewlekłe w zakresie:

 • kardiologii
 • endokrynologii
 • pulmonologii
 • diabetologii

 

4. Gdy zaakceptujesz INDYWIDUALNY PLAN OPIEKI zostaniesz objęty OPIEKĄ KOORDYNOWANĄ TOMMED!

 

5. KOORDYNATOR LECZENIA W TOMMED, na podstawie twojego indywidualnego planu opieki (IPOM):

 • umówi Cię na wszystkie zlecone przez lekarza badania i wizyty
 • powiadomi o ich terminach
 • zaprosi na umówione wizyty

 

6. Gdy wykonasz zlecone badania i konsultacje Twój KOORDYNATOR LECZENIA:

 • dostarczy wyniki lekarzowi

 

7. TWÓJ LEKARZ RODZINNY:

 • przeanalizuje wyniki i zweryfikuje dotychczasowe leczenie
 • skontaktuje się z Tobą : przekaże zalecenia i ustali terminy kolejnych wizyt

 

Kontakt: Rejestracja POZ >>

 

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2023.