Kontakt: Administracja

Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k.
ul. Fredry 22
40-662 Katowice

NIP: 9542798418
REGON: 381723803

Zarząd

Tomasz Bula - Prezes Zarządu

Marta Bula - Dyrektor Generalny

Halina Sudoł - Dyrektor ds. Medycznych

Magdalena Wolak - Dyrektor ds. Organizacji Świadczeń

Adam Białek - Dyrektor ds. Finansowych, Główny Księgowy

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO)

iodo@tommed.pl

TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW

SKARGI I WNIOSKI NALEŻY KIEROWAĆ DO DYREKCJI:
DYREKTOR DS. MEDYCZNYCH HALINA SUDOŁ
Przyjmuje ŚRODA w godzinach 14:00-15:30
40-662 Katowice, ul. Fredry 22
Tel.: (32) 607-21-35
Adres e-mail: tommed@tommed.pl
SKARGI I WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ OSOBIŚCIE, PISEMNIE ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ORAZ ELEKTRONICZNIE.

 

Katowice, Fredry

Adres
ul. A. Fredry 22, 40-662 Katowice (Piotrowice)

Sekretariat
tel. 32 88 00 333

 

Katowice, Żelazna

Adres
ul. Żelazna 1, 40-851 Katowice

      Sekretariat
      tel. 32 88 003 88

 

Katowice, Ziołowa

Adres
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice

Sekretariat
tel. 32 359 83 84

 

Katowice, Dębowa

Adres
ul. Dębowa 3, 40-102 Katowice

Sekretariat
tel. 32 8 800 430

 

Katowice, Piastów

Adres
ul. Piastów 8, 40-868 Katowice

Sekretariat
tel. 32 8 800 440

 

Katowice, Łętowskiego

Adres
ul. Łętowskiego 32, 40-648 Katowice

Sekretariat
tel. 32 258 93 25

 

 

Katowice, ZBOŻOWA

Adres
ul. Zbożowa 42B, 40-657 Katowice

 

logo funduszy europejskich, flaga polski i logo unii europejskiej

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2022.