Kontakt: Administracja

Zarząd

Prezes oraz Dyrektor medyczny: Tomasz Bula

Dyrektor generalny: Marta Bula

Dyrektor ds. finansowych, główny księgowy: Adam Białek

Dyrektor ds. medycyny pracy: Adam Białek

Dyrektor ds. podstawowej opieki zdrowotnej: Barbara Peterko-Budniok

Dyrektor ds. szpitalnictwa, specjalistyki, diagnostyki: Mariola Witek

Dyrektor ds. rehabilitacji, stomatologii, kontraktowania świadczeń: Magdalena Wolak

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO)

iodo@tommed.pl

TRYB SKŁADANIA SKARG, UWAG, WNIOSKÓW I POCHWAŁ

Skargi, uwagi, wnioski i pochwały można składać:

  • Osobiście u dyrektora danego pionu medycznego
    • w środy w placówce przy ul. Fredry 22 w Katowicach po wcześniejszym ustaleniu w Sekretariacie dokładnej godziny spotkania.
    • w innym terminie po wcześniejszym ustaleniu terminu w Sekretariacie.
  • Pisemnie na adres: 40-662 Katowice, ul. Fredry 22
  • Mailowo: sekretariat@tommed.pl
  • Telefonicznie: (32) 607-21-35
  • Opinie na temat pracy poszczególnych poradni można wyrazić również anonimowo za pomocą ankiety oceny satysfakcji: https://tommed.pl/ankieta-pacjenta

 

Katowice, Fredry

Adres
ul. A. Fredry 22, 40-662 Katowice (Piotrowice)

Sekretariat
tel. 32 88 00 333
sekretariat czynny w godzinach 7:00 - 16:00

 

Katowice, Żelazna

Adres
ul. Żelazna 1, 40-851 Katowice

      Sekretariat Tommed
      tel. 32 88 003 88

      Sekretariat Prof-med
      tel. 32 8 800 400

      sekretariat@profmed.pl
      sekretariat czynny w godzinach 8:00 - 15:00

Katowice, Ziołowa

Adres
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice

tel. 32 880 03 80

 

Katowice, Piastów

Adres
ul. Piastów 8, 40-868 Katowice

tel. 32 8 800 440

 

Katowice, Łętowskiego

Adres
ul. Łętowskiego 32, 40-648 Katowice

tel. 32 258 93 25

 

Katowice, ZBOŻOWA

Adres
ul. Zbożowa 42B, 40-657 Katowice

 

logo funduszy europejskich, flaga polski i logo unii europejskiej

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2023.