Spotkania informacyjno edukacyjne

 

Zapraszamy mieszkańców Katowic do udziału w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki raka jelita-grubego, prowadzonych w ramach projektu „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego”.

Spotkania prowadzi dr. n. med. Jolanta Jefimiuk-Chęćińska - lekarz specjalista II stopnia chorób wewnętrznych z wieloletnim doświadczeniem.

Spotkania mają na celu podniesienie świadomości mieszkańców Katowic na temat profilaktyki raka jelita grubego. Prowadzone są przez osoby z wykształceniem medycznym.

Łącznie odbędzie się 39 spotkań w placówkach Miejskich Domów Kultury w Katowicach, podczas których będzie można poznać zasady zdrowego stylu życia (w tym prawidłowej diety) zapobiegające m.in. powstawaniu raka jelita grubego oraz zdobyć wiedzę o metodach wczesnego wykrywania i profilaktyki raka jelita grubego. Podczas spotkań możliwe będą również z konsultacje z wykwalifikowanym personelem medycznym.

 

W spotkaniach mogą wziąć udział mieszkańcy, którzy w ciągu ostatnich 10 lat nie mieli wykonanego pełnego badania kolonoskopowego, z następujących grup wiekowych:

  • 50–65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
  • 40–49 lat, którzy mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  • 25–49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane kolonoskopia co 2–3 lata, chyba że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii.

 

W 2017 roku w okresie od 5 września do 17 listopada odbyło się 20 spotkań.

W 2018 roku w okresie od 10 stycznia do 16 marca zaplanowanych jest 19 spotkań.

Harmonogram spotkań na 2018 rok jest dostępny poniżej:

ZAŁĄCZNIK HARMONOGRAM SPOTKAŃ :: [PDF]

DODATKOWE SPOTKANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNE

Zgłoszenia do udziału w spotkaniach mogą być dokonywane:

  • telefonicznie pod nr tel. 32 350 11 00, 32 607 21 15, 32 607 21 59 lub 664 136 675,
  • drogą e-mail na adres epeterko@tommed.pl
  • osobiście w Biurze Projektu znajdującym się w Ośrodku TOMMED w Katowicach przy ul. Fredry 22, p. 142, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30
  • w miejscu spotkania bezpośrednio przed jego rozpoczęciem.

 Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w spotkaniach decyduje kolejność zgłoszeń.

 

logo funduszy europejskich, flaga polski i logo unii europejskiej

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2016.