Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego - II edycja 2018-2019

OBRAZ

TYTUŁ PROJEKTU: PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA JELITA GRUBEGO – II EDYCJA

Projekt pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego – II edycja” skierowany do 400 mieszańców Miasta Katowice, a także osób pracujących lub uczących się na terenie Miasta Katowice w wieku aktywności zawodowej.

 

Celem głównym projektu jest:

 • zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworu raka jelita grubego wśród mieszkańców Katowic, a także osób pracujących lub uczących się na terenie Miasta Katowice
 • i w konsekwencji obniżenie umieralności na nowotwory złośliwe jelita grubego poprzez realizację 400 BEZPŁATNYCH BADAŃ KOLONOSKOPOWYCH ZE ZNIECZULENIEM
 • a także podniesienie świadomości mieszkańców Katowic, a także osób pracujących lub uczących się na terenie Miasta Katowice z zakresu profilaktyki raka jelita grubego poprzez organizację GRUPOWYCH oraz INDYWIDULANYCH SPOTKAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH. 

 

Okres realizacji projektu: 03.09.2018r. – 31.10.2019r.

 

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 400 mieszkańców Katowic, a także osób pracujących lub uczących się na terenie Miasta Katowice w wieku aktywności zawodowej, którzy spełniają kryteria udziału w programie badań przesiewowych w kierunku wykrywania raka jelita grubego w systemie oportunistycznym.

Objęte wsparciem zostaną osoby, u których nie stwierdzono objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego z uwzględnieniem poniższych ograniczeń.

 

Ograniczenia udziału w projekcie:

 1. W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku:
  • 50–65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
  • 40–49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  • 25–49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.
 2. W projekcie mogą wziąć udział osoby, które w ciągu ostatnich 10 lat nie miały wykonywanego wykonanego badania kolonoskopowego (poza pacjentami z zespołem Lyncha) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, NFZ, budżetu państwa, samorządowych.

Podstawowe kryteria rekrutacji do projektu opisane zostały w regulaminie rekrutacji.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji o projekcie „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego – II edycja” zapraszamy do kontaktu:

BIURO PROJEKTU

Czynne: poniedziałek – piątek, godz. 8.00 – 15.30

tel.: 32 350 11 00 lub 32 607 21 15 lub 32 607 21 59

Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka TOMMED - Bula Tomasz sp z o.o.

ul. Fredry 22 / Katowice / pokój 142 (I piętro, wejście ŻÓŁTE)

 

Szczegółowe informacje dostępne również na: www.rakjelita.katowice.eu

 

DOKUMENTY PROJEKTOWE:

 

Regulamin rekrutacji :: [PDF]

KSIĄŻECZKA UCZESTNIKA PROJEKTU :: [PDF]

GRUPOWE SPOTKANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNE :: [PDF]

 Jak przygotować się do badania ?

Jak przebiega badanie ?

 

logo funduszy europejskich, flaga polski i logo unii europejskiej

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2023.