Certyfikat CENTRUM MONITOROWANIA JAKOŚCI

 

 

Mamy przyjemność poinformować, iż w dniu 16 lipca 2019 r Ośrodek Medyczny Tommed przy ul. Fredry 22 dołączył do elitarnego grona nielicznych w Polsce ośrodków medycznych posiadających certyfikat CENTRUM MONITOROWANIA JAKOŚCI dla świadczeń ambulatoryjnych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) jest centralną jednostką resortu zdrowia. Powołane zostało przez Ministra Zdrowia w 1994 roku, w celu inspirowania oraz wspierania działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych świadczonych przez placówki polskiej opieki zdrowotnej.

Od teraz Podstawowa Opieka Zdrowotna Tommed  świadczona zarówno dla dzieci i dorosłych przy ulicy Fredry 22 w Katowicach będzie opatrzona przy wejściu specjalnym logo wyróżniającym nas na tle innych Katowickich ośrodków.

Certyfikat jest potwierdzeniem spełniania szczególnych warunków w zakresie jakości świadczeń ze szczególnym uwzględnieniem epidemiologii, praw pacjenta a przede wszystkim opieki lekarsko pielęgniarskiej w środowisku ambulatoryjnym i domowym. Zapewnienie wysokiej jakości świadczeń wymaga od wszystkich pracowników szczególnego wysiłku zwłaszcza, że jesteśmy dużym Podmiotem.

Wśród zewnętrznych metod zapewnienia wysokiej jakości świadczeń akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą. Jej rola we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów.

Informujemy, iż aby dołączyć do grona pacjentów objętych Certyfikowaną Podstawową Opieką Zdrowotną przy ul. Fredry 22 wystarczy złożyć deklarację wyboru lekarza rodzinnego w Tommed.

Więcej informacji o lekarzu rodzinnym w Tommed >>

 

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2023.