REKONSTRUKCJA PIERSI – ODZYSKAĆ KOBIECOŚĆ PO MASTEKTOMII

31.05.2016

LECZENIE RAKA PIERSI - AMPUTACJA PIERSI

Rak piersi to najczęstszy nowotwór złośliwy występujący u kobiet. W Polsce, co roku diagnozuje się nowotwór złośliwy piersi u około 16 tys. kobiet.

Rozpoznanie nowotworu piesi, leczenie, konieczność amputacji to nowa, bardzo trudna sytuacja. Z jednej strony pojawia się lęk o wynik leczenia i dalsze życie. Z drugiej, świadomość ceny, która wiąże się z uratowaniem życia i poczucie utraty atrybutu kobiecości. Według danych NFZ, co roku w Polsce wykonuje się ponad 9 tys. zabiegów amputacji piersi. Wiele kobiet szczególnie boleśnie odczuwa zmianę wyglądu ciała i jego naturalnej harmonii.

REKONSTRUKCJA PIERSI – OPERACJA ODTWÓRCZA

Kobiety lepiej znoszą informację o chorobie, jej charakterze, sposobach leczenia i konieczności amputacji piersi, uzyskując jednocześnie od lekarza informację o możliwości jej plastycznej rekonstrukcji. Rekonstrukcja piersi dla wielu pań jest dla ważnym elementem powrotu do „normalnego” życia, wpływa na komfort psychiczny i poprawę samopoczucia.

A równowaga psychiczna, pozytywne nastawienie i wiara w powodzenie leczenia, są kluczowe do rozpoczęcia nowego etapu życia.

W Polsce nadal wiele kobiet  ze względu na obawy związane z zabiegami onkoplastycznymi nie decyduje się na rekonstrukcję piersi. Tymczasem  operacja odtwórcza piersi jest elementem nowoczesnego leczenia raka piersi. W większości przypadków nie ma przeciwskazań do jej wykonania, a decyzja o tym czy i kiedy może zostać wykonana należy do chirurga, onkologa i psychologa.

KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD PACJENTKAMI Z NOWOTWOREM PIERSI W KATOWICACH

Ośrodek Medyczny Tommed w Katowicach obejmuje pacjentki z diagnozą nowotworu złośliwego piersi szczególną opieką. Wiemy, że dla powodzenia leczenia kluczowe jest zapewnienie kompleksowej opieki, wymagającej bliskiej współpracy wielu lekarzy: specjalisty diagnostyki obrazowej, onkologa, chirurga, histopatologa, ginekologa i psychologa. Pacjentkom po operacji raka piersi oferujemy specjalistyczną rehabilitację oraz grupę wsparcia „Razem silne”.

ZABIEGI REKONSTRUKCJI PIERSI W KATOWICACH

W Ośrodku Medycznym Tommed przeprowadzane są również zabiegi rekonstrukcji piersi.

Rekonstrukcja piersi może być jednoczasowa, tj. wykonana równolegle podczas mastektomii lub odroczona, wykonywana po zakończeniu terapii onkologicznej.

Preferowana jest rekonstrukcja jednoczasowa, ograniczająca uraz psychiczny i pozwalająca uzyskać dobry efekt kosmetyczny. Zaletą rekonstrukcji jednoczasowej jest to, że pacjentka przechodzi operację oraz rekonwalescencję tylko raz i nie doświadcza przykrości związanych z brakiem piersi.

Zabiegi odroczone przeprowadzane są od trzeciego / czwartego miesiąca po amputacji (tzw. zabiegi odroczone wczesne), a w przypadku zastosowania po mastektomii leczenia uzupełniającego, tj. chemio- lub radio-terapii zabieg należy odłożyć na około rok od zakończenia leczenia (tzw. zabiegi odroczone późne). Wybór optymalnego czasu zabiegu uzależniony jest od powrotu prawidłowej funkcji szpiku kostnego, ustąpienia zmian miejscowych po napromieniowaniu oraz determinacji pacjentki. Zabiegi odtwórcze piersi można zaproponować również paniom będącym w wieloletniej obserwacji po leczeniu raka piersi, które mimo braku już realnej obawy o życie nie mogą, patrząc w lustro, zapomnieć o chorobie.

Rekonstrukcje piersi niezależnie od trybu i techniki zabiegu są leczeniem wieloetapowym.

W pierwszym etapie rekonstruuje się amputowaną pierś, następnie wykonuje symetryzację piersi zdrowej, w kolejnym etapie odtwarza kompleks brodawka-otoczka.

Do odtworzenia wyniosłości piersi wykorzystuje się ekspandery, protezy, ekspandroprotezy lub tkanki własne  w zależności od stanu zdrowia pacjentki, jej anatomii i preferencji.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości przeprowadzenia zabiegu rekonstrukcyjnego piersi prosimy o kontakt z Ośrodkiem Medycznym Tommed w Katowicach.

 

logo funduszy europejskich, flaga polski i logo unii europejskiej

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2023.