LARYNGOLOG W TOMMED !

31.01.2020

 

Miło nam poinformować, że do naszego zespołu dołączyła Pani Dr N. Med. Agnieszka Piotrowska-Seweryn – specjalista otorynolaryngologii, która zajmuje się diagnostyką i leczeniem wielu schorzeń laryngologicznych u pacjentów dorosłych, m.in. takimi jak: choroby nosa i zatok, zapalenia uszu, niedosłuchy, choroby krtani, guzy ślinianek, nowotwory w obrębie oraz głowy i szyi.                                                                                                                                                                                 
Pani Doktor dokłada wszelkich starań, aby badanie laryngologiczne było jak najbardziej komfortowe dla pacjenta, dlatego jej gabinet wyposażony jest w endoskopy do badania krtani, nosa i nosogardła oraz mikroskop do oceny uszu.  

Wizyty do Pani Doktor można umawiać pod numerem telefonu  32 88 00 333, są to wizyty komercyjne.
                                 
Poniżej przedstawiamy sylwetkę Pani Doktor:

Dr n. med. Agnieszka Piotrowska-Seweryn ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w 2010 roku, a następnie była uczestnikiem Studiów Doktoranckich w tej samej uczelni. Podczas wszystkich lat studiów doktoranckich otrzymywała stypendium naukowe, w tym Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów. W latach 2012- 2018 odbywała szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie otorynolaryngologii w Oddziale Otolaryngologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach. 2014-2018 pełniła obowiązki asystenta – nauczyciela akademickiego w Katedrze i Klinice Laryngologii SUM w Katowicach, współprowadząc Studenckie Koło Naukowe. W 2017r. otrzymała tytuł doktora nauk medycznych, a w 2018r. jej praca doktorska została uhonorowana Nagrodą Naukową im. Prof. Jana Miodońskiego przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi. W 2018r. uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie otorynolaryngologii. Od stycznia 2019r. Pani Doktor pracuje w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej Państwowym Instytucie Badawczym, Oddziale w Gliwicach i jest członkiem zespołu rekonstrukcyjnego w zakresie głowy i szyi.

Pani Doktor jest autorką i współautorką wielu publikacji w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Regularnie podnosi swoje kompetencje i zdobywa doświadczenie zawodowe poprzez uczestnictwo w licznych kursach, sympozjach i kongresach.

Jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi oraz Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi.

 

loga funduszy europejskich, województwa śląskiego, tommedu i unii europejskiej loga funduszy europejskich, województwa śląskiego, tommedu i unii europejskiej

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2016.