Struktura organizacyjna podmiotu Tommed

  z dnia 09.03.2023, 08:35

 

  • Szpital Wielospecjalistyczny
  • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 
  • Podstawowa Opieka Zdrowotna
  • Stomatologia
  • Rehabilitacja
  • Diagnostyka
  • Administracja
  • Samodzielne stanowiska i działy kierownicze

 


 osoba odpowiedzialna: Marta Bula
 utworzono: 09.03.2023, 08:35
 przez: Przemysław Kudłacik

<< powrót do strony głównej wpisu

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2023.