PROF. DR HAB. N. MED. ADAM MACIEJEWSKI

Prof. dr hab. n. med. Adam Maciejewski –  chirurg, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej, szczególnie specjalizujący się w zakresie chirurgii rekonstrukcyjnej i plastycznej.

 

ZDJĘCIE MACIEJEWSKI

 

W Ośrodku Medycznym Tommed w Katowicach na Śląsku profesor Adam Maciejewski świadczy konsultacje / porady z zakresu chirurgii onkologicznej oraz chirurgii ogólnej.

Profesor Adam Maciejewski przeprowadza zabiegi na oddziale chirurgii w Szpitalu Tommed w Katowicach (Śląsk):

- operacje rekonstrukcyjne twarzoczaszki (m.in. podniebienia, języka, żuchwy (szkliwiak), czaszki, warg, ust, nosa),

- zabiegi chirurgiczne w obrębie jamy brzusznej (m.in. przepuklina, endometrioza),

- przeszczepy skórne.

 

 

Profesor Adam Maciejewski specjalizuje się w zakresie chirurgii onkologicznej. Stopień naukowy doktora uzyskał 2001 na podstawie pracy pt. Ocena wartości prognostycznej leczenia operacyjnego skojarzonego z radioterapią u chorych na raka jamy ustnej lub gardła. Habilitował się w 2008 w oparciu o rozprawę zatytułowaną Ocena przydatności i skuteczności chirurgii rekonstrukcyjnej i mikronaczyniowej u chorych na zaawansowanego raka dolnego piętra twarzy naciekającego żuchwę. W 2013 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.

W 2005 profesor Adam Maciejewski jako pierwszy Polak uzyskał członkostwo w Amerykańskim Towarzystwie Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej.

W maju 2013 zespół lekarzy pod przewodnictwem profesora Adama Maciejewskiego dokonał pierwszej w Polsce, operacji przeszczepienia twarzy. Była to jednocześnie pierwsza na świecie operacja przeszczepu twarzy ratująca życie pacjenta. W grudniu 2013 zespół profesora Adama Maciejewskiego dokonał drugiej, tym razem planowanej operacji przeszczepu twarzy. 11 kwietnia 2015 jego zespół przeprowadził pierwszy na świecie allogeniczny złożony przeszczep narządów szyi, obejmujący krtań, tchawicę, gardło, przełyk, tarczycę z przytarczycami, struktury mięśniowe oraz powłokę skórną przedniej ściany szyi.

Postanowieniem z 13 lutego 2014, za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju transplantologii i medycyny rekonstrukcyjnej w Polsce, za osiągnięcia w rozwijaniu i propagowaniu zdobyczy nauki w dziedzinie transplantacji, profesor Adam Maciejewski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W styczniu 2020 profesor Adam Maciejewski został pierwszym Polakiem, który otrzymał nagrodę imienia Marko Godiny - prestiżową nagrodę Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej. 

 

Powrót

logo funduszy europejskich, flaga polski i logo unii europejskiej

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2016.