Pacjenci chcący skorzystać z usług lekarzy specjalistów w ramach kontraktu z NFZ powinni posiadać
odpowiednie skierowanie wystawione przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub innego specjalistę.

Do Poradni prowadzących szybką terapię onkologiczną (DILO) – Poradni Ginekologiczno-Położniczej,
Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej – Pacjenci powinni posiadać wystawioną kartę DILO (tzw. „zieloną kartę”).

Pacjenci korzystający z usług poradni specjalistycznych prywatnie nie muszą posiadać skierowania.

logo funduszy europejskich, flaga polski i logo unii europejskiej

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2016.