Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Najważniejszym celem Centrum Medycznego Tommed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ośrodek Diagnostyki Spółka Komandytowa jest zdobywanie i podtrzymywanie zaufania pacjentów poprzez spełnianie ich oczekiwań, we wzajemnej współpracy z uwzględnieniem aktualnych wymagań prawnych.

Cel ten realizujemy poprzez:

 • gwarantowanie wysokiej  jakości świadczonych usług medycznych
 • zapewnienie pacjentom fachowej i kompleksowej opieki medycznej w zakresie diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji
 • właściwy dobór personelu, ze względu na posiadane wykształcenie i doświadczenie
 • zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta przy stosowaniu promieniowania jonizującego
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji personelu
 • zapewnienie odpowiedniego sprzętu medycznego oraz infrastruktury technicznej
 • systematyczne monitorowanie poziomu zadowolenia pacjentów
 • ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania jest znana, zrozumiana, upubliczniona oraz przestrzegana przez wszystkich pracowników.

Katowice, dnia 04.01.2021 r.

 

Centrum Medyczne Tommed Sp. z o. o.

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
PROFESJONALNA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA

 

Działamy w celu zapewnienia naszym pacjentom profesjonalnej opieki pielęgniarskiej oraz poczucia bezpieczeństwa w trakcie realizacji usług medycznych.

Świadczenia medyczne realizujemy zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Podstawą działalności Centrum Medycznego TOMMED Sp. z. o. o. jest dbałość o najwyższą jakość świadczonych usług.

Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania realizujemy poprzez:

 1. Zapewnienie wysokiego poziomu świadczonych usług.
 2. Indywidualne podejście do pacjenta.
 3. Właściwy dobór personelu, ze względu na posiadane wykształcenie i zdobyte doświadczenie.
 4. Systematyczne monitorowanie satysfakcji pacjenta.
 5. Ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania.

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania jest znana, zrozumiana, upubliczniona oraz przestrzegana przez wszystkich pracowników.

Katowice, dnia 04.01.2021 r.

Dokument certyfikatu ISO 9001 jest wielostronicowy. Po wskazaniu obszaru podglądu można go przewijać.

 

 

logo funduszy europejskich, flaga polski i logo unii europejskiej

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2016.