Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 

 

Zdobywanie zaufania pacjentów poprzez spełnianie ich oczekiwań we wzajemnej współpracy na europejskim poziomie z uwzględnieniem spełnienia wymagań prawnych i innych wymagań oraz troski o środowisko naturalne jest najważniejszym celem Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka „TOMMED” Bula Tomasz sp. z o.o. w Katowicach.

Cel ten realizujemy poprzez:

 • gwarantowanie wysokiej  jakości świadczonych usług medycznych
 • zapewnienie pacjentom fachowej i kompleksowej opieki medycznej w zakresie diagnostyki i leczenia
 • właściwy dobór  personelu, ze względu na posiadane wykształcenie, zdobyte doświadczenie
 • zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta przy stosowaniu promieniowania jonizującego
 • podnoszenie kwalifikacji personelu oraz jego świadomości i zaangażowania w działania na rzecz jakości oraz środowiska
 • zapewnienie odpowiedniego sprzętu medycznego oraz infrastruktury technicznej
 • systematyczne monitorowanie poziomu zadowolenia pacjenta
 • poszerzanie zakresu świadczonych usług medycznych
 • dbanie o środowisko naturalne w celu zapobiegania jego zanieczyszczeniom poprzez racjonalna gospodarkę zasobami, odpadami oraz substancjami chemicznymi
 • ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania obejmującego zarządzanie: jakością, środowiskowe i podnoszenie ich skuteczności

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania jest znana, zrozumiana, upubliczniona oraz przestrzegana przez wszystkich pracowników.

Katowice, dnia 05.11.2018 r.

 

Centrum Medyczne Tommed Sp. z o. o.

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
PROFESJONALNA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

 

Jesteśmy po to, aby zapewnić naszym pacjentom profesjonalną opiekę pielęgniarską oraz dać im poczucie bezpieczeństwa w trakcie realizacji usług medycznych.

Świadczenie medyczne realizujemy zgodnie z przepisami prawa, wymogami NFZ oraz innymi wymogami.

Podstawą działalności Centrum Medycznego TOMMED Sp. z. o. o. jest dbanie o najwyższą jakość świadczonych usług oraz dbałość o środowisko, czego skutkiem jest posiadanie zintegrowanego systemu zarządzania obejmującego zarządzanie jakością oraz zarządzanie środowiskowe.

Najwyższe Kierownictwo zapewnia warunki do tego, aby Polityka ZSZ była utrzymywana oraz doskonalona.

Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania realizujemy poprzez:

 1. Zapewnienie wysokiego poziomu świadczonych usług.
 2. Indywidualne podejście do pacjenta.
 3. Stałe podnoszenie kwalifikacji naszego personelu.
 4. Systematyczne monitorowanie satysfakcji pacjenta.
 5. Wypełnienie wymagań prawnych i innych związanych z ochroną środowiska.
 6. Minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez poprawę efektywności energetycznej, zmniejszenie zużycia papieru, właściwą segregację odpadów, w każdy możliwy sposób zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska.
 7. Dbałość o środowisko na każdym etapie świadczenia usług medycznych i poszerzanie wiedzy personelu na ten temat.
 8. Ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania.

Realizacja Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania obowiązuje cały personel firmy. Polityka ZSZ jest znana, upubliczniona oraz przestrzegana.

Katowice, dnia 30.12.2016 r.

loga funduszy europejskich, województwa śląskiego, tommedu i unii europejskiej loga funduszy europejskich, województwa śląskiego, tommedu i unii europejskiej

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2016.