Oddział otolaryngologiczny

 

Oddział Otolaryngologiczny Szpitala Tommed zapewnia chorym kompleksową diagnostykę i leczenie operacyjne w zakresie chorób uszu, nosa, gardła oraz krtani.

 
PRZYKŁADOWE ZABIEGI

 • leczenie chorób nosa i zatok przynosowych;
  • Funkcjonalne operacje endoskopowe zatok przynosowych towarzyszące stanom zapalnym górnych i dolnych dróg oddechowych (FESS),
  • Rynoseptoplastyka nosa,
  • Leczenie technikami endoskopowymi powikłań wewnątrzczaszkowych towarzyszących chorobom nosa i zatok przynosowych oraz następstw zabiegów neurochirurgicznych,
  • Guzy nosa i zatok przynosowych (leczenie endoskopowe w każdym przypadku etiologii zapalnej i guzów łagodnych i w wybranych przypadkach guzów złośliwych),
  • Zaopatrywanie płynotoków nosowych zarówno jatrogennych jak i pourazowych technikami endoskopowymi.
 • operacje przegrody nosa,
 • operacje ślinianek,
 • operacje migdałków podniebiennych,
 • operacje korygujące laryngologiczną przyczynę bezdechu sennego,
 • leczenie chorób krtani i tchawicy:
  • Przewlekłe zapalenia krtani,
  • Nowotwory krtani (operacje oszczędzające, częściowe w raku krtani),
  • Nowotwory krtani, gardła dolnego, szyjnej części przełyku z możliwością jednoczasowych operacji rekonstrukcyjnych z użyciem płatów regionalnych, uszypułowanych i wolnych z mikrozespoleniami naczyniowymi,
 • Kamica ślinianek, guzy ślinianek.
 • leczenie zachowawcze

 

Zabiegi na Oddziale Otolaryngologicznym Szpitala Tommed wykonywane są jako usługi prywatne. Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem

 

NASI SPECJALIŚCI

Dr N. Med. Matyja Robert
Prof. Dr Hab. N. Med. Oleś Krzysztof
Dr N. Med. Paluch Jarosław

 

Kontakt: oddział otolaryngologiczny

logo funduszy europejskich, flaga polski i logo unii europejskiej

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2016.