BEZPŁATNA INFOLINIA RZECZNIKA PRAW PACJENTA

13.05.2024

 

BEZPŁATNA INFOLINIA RZECZNIKA PRAW PACJENTA: 800 190 590

Od 1 marca 2024 r. Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta jest czynna

    • całodobowo,
    • 7 dni w tygodniu,

aby jeszcze skuteczniej wspierać pacjentów w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.


Doświadczeni specjaliści zapewniają najwyższy standard obsługi pacjentów. Przez całą dobę gotowi są niezwłocznie podjąć interwencję w każdej trudnej sprawie, zwłaszcza zagrażającej życiu i zdrowiu pacjentów. Infolinia zapewnia wsparcie w nagłych przypadkach, pomaga rozwiązać problemy związane z opieką zdrowotną oraz udziela informacji na temat praw pacjenta.

Dodatkowo pod tym numerem realizowany jest projekt ,,Łączy nas pacjent’’, którego celem są wspólne działania Rzecznika Praw Pacjenta i organizacji pozarządowych. Projekt zakłada, że pacjenci i ich bliscy kontaktujący się z Rzecznikiem za mogą porozmawiać nie tylko ze specjalistami Biura Rzecznika Praw Pacjenta, ale też dyżurującym ekspertem danej organizacji. Dzięki temu uzyskają kompleksową informację i wsparcie w zakresie danego schorzenia lub obszaru opieki zdrowotnej. Szczegóły dotyczące projektu ->> https://www.gov.pl/web/rpp/laczy-nas-pacjent-2024.

 

 

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2023.