INFORMACJA NA TEMAT INCYDENTU BEZPIECZEŃSTWA - TOMMED SP. Z O.O.

28.04.2023

INFORMACJA NA TEMAT

INCYDENTU BEZPIECZEŃSTWA

W TOMMED SP. Z O.O.

 

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, będąca dostawcą usług systemu wysyłki SMS (SerwerSMS.pl) wykorzystywanego przez Tommed sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w celu wysyłania powiadomień o umówionych wizytach realizowanych w placówce przy ul. Łętowskiego 32, przekazał komunikat o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych części z naszych pacjentów.

 

Incydent, którego informacja ta dotyczyła polegał na uzyskaniu przez osoby nieuprawnione – w wyniku ataku hakerskiego – nieautoryzowanego dostępu do danych logowania do systemu oraz części bazy danych zawierającej dane o przeprowadzonych wysyłkach SMS. Na skutek incydentu mogło dojść do ujawnienia numerów telefonów oraz treści komunikatów przesyłanych drogą SMS na te numery. Przedmiotem incydentu nie były dane osobowe takie jak: imię i nazwisko lub PESEL.

Otrzymaliśmy zapewnienie o podjęciu przez dostawcę usług działań mających na celu minimalizację ryzyk i zabezpieczenie danych osobowych. Ponadto, z przekazanych nam przez dostawcę usług informacji, podatność systemu, którą wykorzystano w ataku hakerskim została zidentyfikowana i usunięta.

 

Dostawca usług niezwłocznie poinformował o zaistniałej sytuacji organy ścigania oraz zgłosił naruszenie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zgłoszenie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zostało również dokonane przez Tommed sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, która to spółka jest administratorem danych, których incydent dotyczy.

 

Troszcząc się jednak o Państwa bezpieczeństwo i nadając mu najwyższy priorytet, rekomendujemy:

- zachowanie wzmożonej czujności w odniesieniu do wiadomości SMS o niestandardowej lub niespodziewanej treści;

- analizowanie kierowanych do Państwa wiadomości SMS pod kątem wiarygodności ich nadawców oraz wiarygodności rozmówcy w przypadku połączeń telefonicznych;

- zachowanie szczególnej ostrożności przy otwieraniu linków przesłanych w wiadomościach SMS oraz przy podawaniu danych osobowych za pośrednictwem SMS, telefonu lub formularzy internetowych. 

 

Podkreślamy przy tym, że Grupa Medyczna TOMMED w swoich wiadomościach SMS nigdy nie zamieszcza linków, ani nie wymaga potwierdzania tą drogą tożsamości poprzez podanie danych osobowych.

 

Incydent dotyczył tylko części osób korzystających z powiadomień SMS wysyłanych przez Tommed sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Łętowskiego 32. Mając na uwadze powyższe, wszystkie te osoby, których incydent dotyczy, otrzymały SMS ze stosowną informacją.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych (Bartosz Pudo, iodo@tommed.pl).

 

logo funduszy europejskich, flaga polski i logo unii europejskiej

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2023.