Zatrudnimy osobę sprzątającą od zaraz !

30.09.2021

21210929_osoba_sprzatajaca

 

Grupa Medyczna Tommed poszukuje osoby dbającej o porządek w palcówce medycznej na terenie Katowic.

 

W celu realizacji umowy Zleceniobiorca będzie zobowiązany w szczególności do:

  • Codziennego wynoszenia nieczystości stałych
  • Utrzymania w bezwzględnej czystości placówki medycznej
  • Codziennego odkurzania wykładzin i podłóg
  • Utrzymywania w czystości mebli, sprzętu medycznego oraz biurowego
  • Utrzymywania w czystości toalet oraz pomieszczenia socjalnego i gospodarczego
  • Mycia okien i parapetów
     

Aplikacje prosimy przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@tommed.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 795 437 469

UWAGA: w celu złożenia aplikacji prosimy o umieszczenie w niej poniższych klauzul, w przeciwnym wypadku nie będziemy mogli wziąć pod uwagę Państwa kandydatury.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz po jego zakończeniu na potrzeby kolejnych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)."

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)."

 

logo funduszy europejskich, flaga polski i logo unii europejskiej

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2016.