KOMERCYJNY PROGRAM POST COVID

07.07.2021

20210707_program_post_covid19

 
PROGRAM POST COVID-19 w naszej placówce Tommed pozwala Państwu na indywidualnie dobrany pakiet opieki zdrowotnej.

 

Składa się on z etapów:

 1. Wizyta u lekarza internisty – wywiad, badanie przedmiotowe i skierowanie na indywidualnie dobrane badania laboratoryjne oraz np. EKG, RTG klatki piersiowej, spirometria. 
 2. Wizyta u lekarza specjalisty w zależności od potrzeby: np. pulmunolog, kardiolog, neurolog, dermatolog, psychiatra 
 3. Indywidualnie dobrana rehabilitacja: oddechowa, kardiologiczna, neurologiczna, ogólno wzmacniająca

 

Objawy związane z infekcją Covid – 19 możemy podzielić na etapy*:

 1. ostry COVID-19 – dolegliwości i objawy COVID-19 trwające do czterech tygodni
 2. przedłużający się objawowy COVID-19 – dolegliwości i objawy COVID-19 trwające od czterech do 12 tygodni
 3. zespół post-COVID-19 – dolegliwości i objawy, które rozwijają się w trakcie lub po COVID-19, trwają dłużej niż 12 tygodni i nie wynikają z innego rozpoznania

* Według Brytyjskiego NICE, National Institute for Health and Care Excellence  - agencja ministerstwa zdrowia odpowiedzialna m.in. za opiniowanie procedur medycznychw Wielkiej Brytani

 

W przebiegu zespół post -Covid -19 mogą wystąpić następujące objawy:

 • zmęczenie
 • ,,krótki oddech’’ lub utrudnione oddychanie
 • uczucie duszności podczas wysiłku 
 • kaszel 
 • ból stawów
 • ból w klatce piersiowej 
 • problemy z koncentracją lub problemy ze snem
 • ból mięśni 
 • ból głowy
 • szybkie bicie serca, kołatanie serca
 • utrata węchu i smaku 
 • depresja, stany lękowe, niepokój
 • gorączka
 • zawroty głowy w czasie wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej

 

Po przebyciu infekcji Covid – 19 może rozwinąć się behawioralny zespół chorobowy (długotrwałe zmęczenie, utrzymujące się zaburzenia węchu, halucynacje węchowe, brak motywacji)  lub rzeczywiste uszkodzenie narządów.

 

Narządy, które mogą zostać uszkodzone w trakcie infekcji Covid-19

 • Serce Uszkodzenie mięśnia sercowego, które może zwiększyć ryzyko niewydolności serca i innych powikłań sercowych w przyszłości.
 • Płuca Zapalenie płuc wywołane przez wirusa SARS -CoV-2 może skutkować długotrwałym uszkodzeniem pęcherzyków płucnych. Powstała blizna może wywoływać długotrwałe problemy z oddychamiem.
 • Mózg Możliwe jest wystąpienie udaru mózgu nawet u osób młodych. Drgawki i objawy zespołu Guillain-Barre w przebiegu, którego dochodzi do uszkodzenia nerwów na skutek procesów autoimmunologicznych. Infekcja Covid -19 może również zwiększyć ryzyko wystąpienia choroby Parkinsona i Alzheimera.
 • Naczynia krwionośne (m.in. zakrzepy krwi) Infekcja COVID-19 powoduje łatwiejsze niż zwykle powstawanie zakrzepów w naczyniach krwionośnych. Większe zakrzepy, zatykając naczynia mogą doprowadzić do zawału mięśnia sercowego i udaru mózgu. Drobniutkie zakrzepy mogą blokować kapilary zaopatrujące mięsień sercowy serce i powodować jego uszkodzenia. Drobne zakrzepy zatykając drobne naczynia mogą też uszkodzić płuca, mięśnie, wątrobę i nerki.Poza tym osłabienie naczyń w przebiegu infekcji może też wywołać zwiększoną ich przepuszczalność co w dłuższym okresie czasu wywołuje problem w funkcjonowaniu nerek i wątroby.
 • Zaburzenia nastroju i łatwe męczenie się Pacjenci leczeniu z powodu infekcji Covid -19 w szpitalu, na oddziałach intensywnej terapii mogą doświadczyć pourazowego zespołu stresowego, depresji lub objawów niepokoju. U chorych, którzy przeszli infekcję Covid -19 może rozwinąć się przewlekły zespół zmęczenia. Charakteryzuje się on ekstremalnym zmęczeniem, które nasila się przy fizycznej lub umysłowej aktywności a odpoczynek nie przynosi ulgi.
   

Długoterminowe efekty infekcji COVID-19 są wciąż nieznane.

Większość pacjentów szybko wraca do zdrowia po infekcji Covid-19.

 

Kilka słów o rehabilitacji postcovidowej

Rehabilitacja postcovidowa jest połączeniem fizjoterapii oddechowej oraz ogólnousprawniającej. Nadrzędnym zadaniem jest poprawa jakości życia, obniżenie poziomu lęku, przeciwdziałanie depresji, poprzez zastosowanie technik fizjoterapeutycznych mających na celu zmniejszenie objawów duszności, poprawę obniżonej pojemności płuc, przeciwdziałanie powikłaniom powstałym w przebiegu niewydolności oddechowej i unieruchomienia.

Fizjoterapia postcovidowa ma  zadnie zmniejszyć negatywny wpływ długotrwałego braku aktywności w  wyniku choroby. Poprawia wydolność fizyczną, wzmacnia mięśnie, dzięki czemu pacjent wraca do funkcjonowania bez zadyszki i zmęczenia.

Fizjoterapia dobierana jest dla każdego pacjenta indywidualnie, opiera się na testach oceny duszności, wydolności, bólu i innych.

W trakcie pierwszych sesji  fizjoterapeuta uczy pacjenta poprawnego oddychania, które jest kluczowe, by wrócić do pełni sił i sprawności.

Nieoceniona w powrocie do zdrowia po COVID-19 jest terapia manualna, która powoduje rozluźnienie wszystkich mięśni oddechowych. Fizjoterapeuta pracuje z pacjentem nad poprawą ruchomości obręczy barkowej oraz nad odcinkiem piersiowym kręgosłupa. Aktywizuje pracę przepony, specjalnymi technikami udrażnia płuca pacjenta, dzięki którym poprawia się ukrwienie w obrębie płuc co powoduje wzrost wskaźnika saturacji.

 

KONTAKT: 32 88 00 333 (wew. 1)

 

logo funduszy europejskich, flaga polski i logo unii europejskiej

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2016.