Sczepienie przeciw HPV w Tommed

25.05.2021

20210525_szczepienie_hpv_w_tommed

 

Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k., podobnie jak w latach ubiegłych, jest realizatorem programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice.

Program ten jest w całości finansowany ze środków budżetu miasta Katowice, a jego celem jest zapobieganie zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

W latach ubiegłych program składał się z części informacyjno-edukacyjnej dla rodziców, która odbywała się w Katowickich szkołach podczas spotkań z wychowawcami, części informacyjno-edukacyjnej dla uczniów, która odbywała się w szkołach podczas godzin lekcyjnych oraz kwalifikacji lekarskiej do szczepienia oraz szczepienia, które także odbywały się w szkołach podczas godzin lekcyjnych.

W tym roku szkolnym ze względu na ogłoszenie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii dla zachowania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego:

1.     Spotkania informacyjno-edukacyjne dla rodziców oraz uczniów i uczennic klas VII szkół podstawowych, zostaną zrealizowane poprzez przekazanie Państwu oraz uczniom i uczennicom klas VII drogą elektroniczną przez Dyrekcję szkoły materiałów edukacyjnych.

Bardzo proszę o zapoznanie się z powyższymi materiałami, które w zwięzły i zrozumiały sposób przedstawiają istotę i rolę szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV.

2.     Kwalifikacje do szczepień i szczepienia odbywać się będą, po wcześniejszym umówieniu terminu, w Katowicach w placówkach Grupy Medycznej Tommed przy ul. Fredry 22, ul. Żelaznej 1 lub ul. Piastów 8 w okresie od 10.05.2021 do 25.11.2021.

3.     W celu umówienia terminu szczepienia dziecka (dziewczynki oraz chłopcy w wieku 14lat uczęszczający do VII klasy szkoły podstawowej) proszę o przesłanie na specjalnie dedykowany adres mailowy: hpv@tommed.pl

  • Państwa danych kontaktowych (preferowane jest podanie aktualnego numeru telefonu),
  • danych osobowych oraz adresowych (imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania) dziecka wraz z podaniem numeru/nazwy szkoły do której uczęszcza dziecko – dane możecie Państwo przesłać w pliku zabezpieczonym hasłem, hasło możecie Państwo przesłać w kolejnym mailu bądź przekazać telefonicznie Koordynatorowi programu  
  • preferowanej lokalizacji wykonania szczepienia, wybierając pomiędzy lokalizacjami Grupy Medycznej Tommed przy ul. Fredry 22, ul. Żelaznej 1 lub ul. Piastów 8.

W odpowiedzi na powyższy kontakt mailowy otrzymacie Państwo automatycznego maila zawierającego link do pobrania zgody na wykonanie przedmiotowego szczepienia oraz dane kontaktowe do koordynatora programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego, któremu można będzie zadać ew. dodatkowe pytania odnośnie przedmiotowego programu.
Koordynator programu będzie w stałym kontakcie z osobami zainteresowanymi szczepieniami (które wyraziły swoje zainteresowanie poprzez przesłanie maila zgodnie z opisem z ww. punktu 3) oraz codziennie będzie organizował umawianie kwalifikacji lekarskiej oraz szczepień w preferowanych przez Państwa lokalizacjach.

6.     W odpowiedzi na powyższy kontakt mailowy otrzymacie Państwo automatycznego maila zawierającego link do pobrania zgody na wykonanie przedmiotowego szczepienia oraz dane kontaktowe do koordynatora programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego, któremu można będzie zadać ew. dodatkowe pytania odnośnie przedmiotowego programu.

7.     Koordynator programu będzie w stałym kontakcie z osobami zainteresowanymi szczepieniami (które wyraziły swoje zainteresowanie poprzez przesłanie maila zgodnie z opisem z ww. punktu 3) oraz codziennie będzie organizował umawianie kwalifikacji lekarskiej oraz szczepień w preferowanych przez Państwa lokalizacjach.

Jednocześnie chcemy Państwa zapewnić, iż Grupa Medyczna Tommed od początku trwania epidemii stosuje procedury, które minimalizują ryzyko zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2. 

We wszystkich naszych placówkach wizyty pacjentów odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty oraz przy zachowaniu środków bezpieczeństwa m.in. w postaci: wstępnej telefonicznej ankiety epidemiologicznej, dezynfekcji rąk, zakrywania ust i nosa, pomiaru temperatury ciała pacjenta oraz opiekuna pacjenta, wypełnianiu specjalnie opracowanej ankiety dla dziecka oraz opiekuna prawnego dziecka przyjmowanego na wizytę szczepienną.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Koordynatorem szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice pod adresem mailowym: hpv@tommed.pl.

 

 

logo funduszy europejskich, flaga polski i logo unii europejskiej

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2016.