DODATKOWE BEZPŁATNE SPOTKANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNE - RAK JELITA GRUBEGO

16.04.2018

OBRAZ

Miasto Katowice wraz z Ośrodkiem Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka TOMMED – Bula Tomasz, realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

 

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących, pracujących lub uczących się w mieście Katowice w wieku aktywności zawodowej, od 50-65 lat (biorąc pod uwagę datę urodzenia w chwili przystąpienia do projektu), a jego celem jest zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworu jelita grubego.

 

W ramach przedmiotowego projektu, w Urzędzie Miasta Katowice zostaną zorganizowane bezpłatne spotkania informacyjno-edukacyjne (w podanych niżej terminach), które przybliżą ich uczestnikom zagadnienia dotyczące profilaktyki w ww. zakresie:

 

-14 maj 2018r., godz. 10:00 – 11:00, ul. Młyńska 4, sala 4.5 (parter),
-21 maj 2018r., godz. 10:00 – 11:00, ul. Młyńska 4, sala 4.5 (parter).

 

Spotkania będą prowadzone przez wykwalifikowany personel medyczny TOMMED-u. Uczestnicy spotkań otrzymają bezpłatne materiały dydaktyczno-szkoleniowe.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu, proszone są o zgłaszanie swojego akcesu do Wydziału Funduszy Europejskich, do pani Joanny Widery tel. 32 259 3192, do dnia 30 kwietnia br. wraz z podaniem preferowanej daty spotkania.

 

Liczba miejsc na spotkania jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

logo funduszy europejskich, flaga polski i logo unii europejskiej

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2016.