Neurologia dziecięca

 

Poradnia Neurologii Dziecięcej Ośrodka Medycznego Tommed obejmuje opieką dzieci i młodzież od 0 do 18 roku życia, ze schorzeniami układu nerwowego, na które składają się głównie:

 • uszkodzenia układu nerwowego związane z patologią okresu płodowego i okołoporodowego,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • mikrozaburzenia czynności mózgu,
 • stany napadowe,
 • choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego,
 • guzy ośrodkowego układu nerwowego,
 • fakomatozy,
 • choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego,
 • choroby demielinizacyjne,
 • choroby nerwowo-mięśniowe,
 • zaburzenia obejmujące nerwy i korzenie nerwowe,
 • bóle głowy,
 • urazy czaszkowo-mózgowe i ich następstwa,
 • upośledzenia umysłowe,
 • zaburzenia pozapiramidowe,
 • zaburzenia stanu emocjonalnego i zachowania.

 

Usługi w Poradni Neurologii Dziecięcej Ośrodka Medycznego Tommed działa na zasadzie świadczenia usług prywatnych. Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem

 

NASI SPECJALIŚCI

 

 

 Kontakt: Neurolog dziecięcy

logo funduszy europejskich, flaga polski i logo unii europejskiej

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2023.