Logopedia dla dzieci

 

Poradnia Logopedyczna dla dzieci Ośrodka Medycznego Tommed zajmuje się m.in.

 

  • diagnozą i leczeniem wszelkich nieprawidłowości w rozwoju narządów artykulacyjnych do których możemy zaliczyć np. przypadki skróconego wędzidełka podjęzykowego, przerostu migdałków podniebiennych, krótkiego podniebienia, wad zgryzu,
  • stymulowaniem rozwoju mowy – w tym zakresie prowadzone są ćwiczenia i zabawy logopedyczne dla dzieci mające na celu zapobieganie wadom wymowy i głosu,
  • terapią logopedyczną dla dzieci w wieku 2-3 lat w zakresie diagnozy i wielozakresowej terapii opóźnionego rozwoju mowy oraz niepłynności mówienia,
  • terapię zaburzeń rozwoju mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - zajmujemy się terapią dyslalii, alalii, dysfazji, jąkania wczesnodziecięcego, zaburzeń mowy dzieci niedosłyszących, dysleksji.

 

Poradnia Logopedyczna dla dzieci Ośrodka Medycznego Tommed działa na zasadzie świadczenia usług prywatnych. Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem

 

NASI SPECJALIŚCI

Karlik Aleksandra

 

Kontakt: Logopedia dla dzieci

logo funduszy europejskich, flaga polski i logo unii europejskiej

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2022.