Kardiochirurgia

 

Poradnia Kardiochirurgii Ośrodka Medycznego Tommed zajmuje się m.in. kwalifikacją pacjentów do operacji kardiologicznych jak ich wykonywaniem.

Zakres działania Poradni Kardiochirurgii Ośrodka Medycznego Tommed:

 • kwalifikacja pacjentów do operacji kardiochirurgicznych,
 • kwalifikacja do leczenia choroby wieńcowej (by-passy),
 • kwalifikacja do leczenia wad zastawkowych serca (naprawy zastawek oraz wymiany na protezy biologiczne/mechaniczne) oraz chorób aorty wstępującej i zstępującej (leczenie otwarte i śródnaczyniowe),
 • kwalifikacja do zabiegów kardiochirurgii małoinwazyjnej oraz hybrydowej, w tym do okluzji uszka lewego przedsionka,
 • udzielanie porad pacjentom po zabiegach kardiochirurgicznych oraz leczonych metodami kardiologii inwazyjnej,
 • kierowanie pacjentów na badania diagnostyczne i kontynuowanie ich dalszego leczenia.
   

Jakie dokumenty należy przynieść ze sobą do Poradni Kardiochirurgicznej Ośrodka Medycznego Tommed ?

 • wszystkie posiadane karty wypisowe z przebytych hospitalizacji,
 • wyniki badań i konsultacji przeprowadzonych przez innych specjalistów np. neurologa, pulmonologa, chirurga naczyniowego,
 • zapis z wykonanej koronarografii - na płycie CD,
 • listę aktualnie przyjmowanych leków.
   

Usługi w Poradni Kardiochirurgicznej Ośrodka Medycznego Tommed świadczone są prywatnie. Zapraszamy do zapoznania z CENNIKIEM.

 

NASI SPECJALIŚCI:

Dr N. Med. Kępa Krzysztof

 

KONTAKT: KARDIOCHIRURGIA

logo funduszy europejskich, flaga polski i logo unii europejskiej

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2022.