Poradnie dla dorosłych

 • Chirurgia ogólna

  Leczenie chorób jamy brzusznej, klatki piersiowej, głowy, szyi, tarczycy. | Kwalifikacje oraz kontrola po zabiegach chirurgicznych.

 • Poradnia ginekologiczno - położnicza

  Ginekologia i położnictwo jest dziedziną medycyny, która zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem chorób żeńskiego układu płciowego oraz schorzeń piersi.

  Lekarsko-położnicza opieka nad kobietą  w czasie ciąży. Poza opieką nad ciężarną, ginekolodzy w swojej praktyce często zajmują się z zaburzeniami miesiączkowania, problematyką antykoncepcji i  leczenia niepłodności. Przydatnym narzędziem diagnostycznym są tutaj badania hormonalne. Badanie cytologiczne umożliwia wczesne wykrycie zmian szyjki macicy, dzięki czemu można szybko wdrożyć odpowiednie leczenie i nawet zapobiec wystąpieniu raka. Dlatego tak ważne jest regularne badanie (co rok lub raz na 3 lata) w zależności od indywidualnych wskazań.

 • Poradnia schorzeń sutka

  Tommed jest wiodącym ośrodkiem diagnostycznym i leczniczym w zakresie schorzeń piersi.
  Poradnia profilaktyki chorób piersi mieszcząca się w naszym ośrodku zajmuje się kompleksową diagnozą i tego narządu. Swoim pacjentom oferuje możliwość wykonania badania ultrasonograficznego (USG) piersi, a także fachowe konsultacje chirurgiczne. Poradnia kwalifikuje pacjentki do mammografii, punkcji, biopsji cienko i grubo igłowych oraz leczenia chirurgicznego.
  Poradnia coraz częściej świadczy usługi również dla mężczyzn w zakresie schorzeń sutka.

 • Poradnia proktologiczna

  Poradnia prowadzi profilaktykę, diagnostykę i leczenie schorzeń jelita grubego, odbytnicy i odbytu:

  • nowotworów odbytu i odbytnicy
  • żylaków odbytu i odbytnicy
  • szczelin odbytu
  • ropni
  • krwawień i śwądu
  • krwiaków okołoodbytniczych
  • przetok okołodobytniczych
  • i innych schorzeń dotyczących tego odcinka przewodu pokarmowego
 • Poradnia chirurgii onkologicznej

  Chirurgia onkologiczna jest dziedziną medycyny zajmującą się zarówno diagnostyką, jak i chirurgicznym leczeniem nowotworów, z uwzględnieniem w procesie terapeutycznym również niechirurgicznych metod leczenia (tzw. leczenie skojarzone).
  Skojarzone leczenie nowotworów jest obecnie standardowym postępowaniem w większości lokalizacji choroby nowotworowej. Poza leczeniem chirurgicznym stosuje się takie metody jak radioterapia, chemioterapia czy hormonoterapia, a ustalenie ich odpowiedniej sekwencji już na etapie planowania terapii znacząco wpływa na możliwość trwałego wyleczenia.

  W tutejszej poradni zajmujemy się diagnostyką:

  • nowotworów piersi (diagnostyka obrazowa, biopsja gruboigłowa),
  • nowotworów układu pokarmowego:
   - przełyku,
   - żołądka,
   - jelita grubego (okrężnicy i odbytnicy),
   - odbytu,
   - wątroby,
   - trzustki,
  • nowotworów gruczołów wydzielania wewnętrznego:
   - tarczycy,
   - przytarczyc,
   - nadnerczy,
  • mięsaków tkanek miękkich,
  • raka skóry,
  • czerniaka,
  • przerzutów nowotworów do węzłów chłonnych.

  Po zakończonej diagnostyce dla każdego chorego ustalany jest indywidualny plan postępowania i kwalifikacja do leczenia skojarzonego według aktualnie obowiązujących zaleceń. W Poradni prowadzone są również kontrole pacjentów po leczeniu onkologicznym.

  Lekarze:

  Dr Andrzej Chmielarz

  specjalista chirurgii onkologicznej

  Dr n. med. Marcin Zeman

  specjalista chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej

  Do Poradni Chirurgii Onkologicznej wymagane jest skierowanie lub Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (tzw. „zielona karta”) wydana przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub lekarza innej specjalizacji.

  REJESTRACJA Tel. (32) 607 21 29

 • Poradnia onkologiczna

  Poradnia Onkologiczna zapewnia kompleksową opiekę nad pacjentami z podejrzeniem nowotworu lub zdiagnozowaną chorobą nowotworową.
  Zajmujemy się rozpoznawaniem, leczeniem i kontrolą po leczeniu wszystkich chorób nowotworowych, a w szczególności:

  • raka piersi
  • raka płuca
  • nowotworów złośliwych regionu głowy i szyi (rak krtani, rak gardła, rak języka, rak migdałka, rak zatok obocznych nosa)
  • rak narządu rodnego
  • nowotwór jelita grubego
  • nowotworów urologicznych (rak pęcherza moczowego, rak gruczołu krokowego, rak jądra, rak nerki)
  • nowotworów układu chłonnego (ziarnica złośliwa, chłoniaki, szpiczak)
  • nowotworów skóry (czerniak złośliwy, rak skóry)
  • nowotworów kości i tkanek miękkich

  Kardiologia

  Leczenie chorób układu sercowo – naczyniowego. Do najczęstszych schorzeń kardiologicznych zaliczyć można: nadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwienną serca (chorobę wieńcową), z jej ostrymi powikłaniami np. zawałem serca. W ich powstaniu duże znaczenie odgrywa miażdżyca. Często rozpoznawane i leczone są zaburzenia rytmu oraz niewydolność krążenia. Rzadsze są wady wrodzone serca oraz kardiomiopatie.

  Do badań zlecanych czy wykonywanych przez kardiologów należą: pomiar ciśnienia tętniczego, badanie EKG, USG serca zwane inaczej echokardiografią, próba wysiłkowa,

  Prowadzimy obserwację pacjenta pod kątem zmian w EKG, czy wahań ciśnienia tętniczego przez dłuższy czas. Badanie to nazywa się Holterem i obejmuje pomiar 24 – godzinny.

 • Poradnia ortopedyczna

  Ortopedia zajmuje się całością zagadnień związanych z rozpoznawaniem oraz leczeniem nieprawidłowości w funkcjonowaniu i budowie narządu ruchu, będących wynikiem wad wrodzonych lub nabytych, urazów czy chorób. Choroby narządu ruchu są najczęstszymi przyczynami przewlekłego bólu i ograniczenia sprawności fizycznej.

 • Poradnia endokrynologiczna

  Endokrynologia to dziedzina medycyny zajmująca się funkcjonowaniem, zaburzeniami oraz leczeniem zaburzeń układu hormonalnego. Rolą hormonów jest regulowanie i koordynowanie funkcjonowania tkanek i narządów oraz zapewnianie homeostazy (równowagi) w organizmie.
  Najczęstsze schorzenia, z jakimi w codziennej praktyce spotykają się endokrynolodzy dotyczą pracy następujących gruczołów:

  • tarczycy i przytarczyc (np. nadczynność/niedoczynność tarczycy/przytarczyc)
  • nadnerczy (np. hiperaldosteronizm, choroba Addisona, zespół Cushinga, guz chromochłonny)
  • przysadki mózgowej (np. choroba Cushinga, akromegalia, moczówka prosta)
  • jajniki/jądra (np. zaburzenia cyklu miesiączkowego)
 • Poradnia reumatologiczna

  Prewencja i wczesne wykrywanie chorób reumatycznych i osteoporozy, konsultacje, diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami reumatycznymi.

 • Poradnia okulistyczna

  Najlepsi specjaliści oraz najnowocześniejszy sprzęt do diagnostyki okulistycznej, jakim dysponujemy w naszej poradni, pozwala na bardzo szerokie spektrum badań i diagnozy chorób oczu. Okuliści wykonują szereg badań, by ocenić kondycję oczu. Za pomocą różnych narzędzi możliwe jest zbadanie ostrości wzroku, pola widzenia, ciśnienia śródgałkowego, dna oka czy kąta przesączania. Są to badania przydatne również w diagnostyce chorób przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej a także monitorowaniu postępu wielu schorzeń jak cukrzyca czy nadciśnienie.

  Zakres usług okulistycznych:

  • Badanie ostrości wzroku wraz z doborem okularów
  • Badanie ciśnienia śródgałkowego
  • Badanie przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej
  • Badanie USG gałki ocznej
  • Badanie pola widzenia
  • Badanie OCT (Optyczna Koherentna Tomografia Komputerowa) przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej
  • Angiografia fluoresceinowa
  • Diagnostyka i leczenie schorzeń centralnej części siatkówki (plamka żółta)
  • Terapia antyVEGF
  • Kwalifikacja do leczenia operacyjnego zaćmy, jaskry oraz zabiegi na aparacie ochronnym (guzki, kępki, gradówki)
  • Badanie okulistyczne na potrzeby medycyny pracy

  lek. med Grażyna Mazur-Piotrowska
  Specjalista II stopnia w zakresie okulistyki
  Starszy asystent w klinice chorób oczu w Katowicach

 • Poradnia laryngologiczna

  Laryngologia jest dziedziną medycyny zajmującą się diagnostyką i leczeniem chorób nosa, zatok obocznych nosa, uszu, gardła oraz krtani. Bliskie sąsiedztwo i zależności anatomiczne powodują wzajemne oddziaływanie tych narządów, a procesy chorobowe toczące się w jednym, mogą zakłócać czynność pozostałych lub przenosić się na nie.
  Najczęstszymi problemami z jakimi zgłaszają się pacjenci to chrypka, kaszel, przewlekły katar, krwawienia z nosa, bóle i zawroty głowy, ból ucha, niedosłuch.
  Mogą one być objawami przewlekłych stanów zapalnych, alergii, chorób rozrostowych, ale mogą  zwiastować również choroby ogólnoustrojowe lub być reakcją na leki stosowane w leczeniu innych schorzeń.

 • Poradnia neurochirurgiczna

  Konsultacje w zakresie leczenia zachowawczego i operacyjnego chorób układu nerwowego.
  Podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń neurochirurgicznych w trybie ambulatoryjnym: nowotwory złośliwe mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego (w zakresie i możliwościach działania poradni), nowotwory niezłośliwe opon mózgowych, nowotwory niezłośliwe mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego, choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego, choroba Parkinsona, padaczka, zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe, wodogłowie, choroby kręgów szyjnych, inne choroby krążenia międzykręgowego.

 • Poradnia pulmunologiczna

  Pulmonologia jest to ważny dział medycyny zajmujący się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób układu oddechowego.

  W ramach poradni pulmonologicznej oferujemy leczenie i diagnostykę w zakresie:

  • Kaszel ostry i przewlekły
  • Chrypka
  • Duszność wysiłkowa
  • Duszność napadowa
  • Astma
  • POChP – Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc
  • Obturacyjny Bezdech Podczas Snu w zakresie diagnostyki oraz leczenia aparatami wytwarzającymi dodatnie ciśnienie w w drogach oddechowych (nCPAP, auto-CPAP)
  • Zmiany ogniskowe w miąższu płuc, diagnostyka raka płuca
  • Płyn w jamach opłucnej
  • Zakażenia układu oddechowego
  • Kwalifikacja do zabiegów operacyjnych
  • Szczepienia przeciwko grypie oraz zakażeniom pneumokokowym
  • Sarkoidoza
  • Inne problemy pulmonologiczne
 • Poradnia dermatologiczna

  Dermatologia jest dziedziną medycyny zajmującą się diagnostyką oraz leczeniem chorób skóry, włosów i paznokci. Najczęstszymi problemami z jakimi zgłaszają się pacjenci to zmiany rumieniowe, liszajowate, pęcherzykowe, owrzodzenia, zmiany barwnikowe, znamiona, naczyniaki, świąd, wypadanie włosów, łamliwość paznokci. Mogą one być objawami trądziku, atopowego zapalenia skóry, alergii, grzybic i wielu innych. Mogą również być związane z chorobami pasożytniczymi oraz ogólnoustrojowymi np.: cukrzycą.

 • Poradnia leczenia otyłości

  Poradni Leczenia Otyłości „WAGA” w Tommed jako jedyna w Polsce uzyskała Certyfikat: Europejskie Centrum Leczenia Otyłości dla osób dorosłych.

  Leczenie indywidualne prowadzone jest prywatnie. Realizacje kuracji ułatwiają materiały edukacyjne bezpłatnie dawane pacjentom.

  Zapraszamy w imieniu Kierownik Poradni: prof. dr hab. med. Barbary Zahorskiej – Markiewicz.

 • Poradnia stomatologiczna

  Stomatologia to dział medycyny, dziedzina zajmująca się funkcjonowaniem, patologiami i leczeniem zębów, przyzębia, błony śluzowej jamy ustnej, stawu skroniowo-żuchwowego człowieka.

 • Poradnia chirurgii plastycznej

  Poradnia Chirurgii Plastycznej  świadczy usługi diagnostyczne dla Pacjentów ze schorzeniami z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej, po rozległych oparzeniach, a także Pacjentki po mastektomii.
  Oprócz tego Poradnia konsultuje komercyjnie problemy natury estetycznej. Pacjenci wymagający leczenia operacyjnego kierowani są do Oddziału Chirurgii Plastycznej Szpitala Tommed. Dzięki temu mogą korzystać z kompleksowej pomocy medycznej, a terminy oczekiwania na operację skracane są do minimum.

 • Poradnia psychologiczna

  Poradnia psychologiczna świadczy usługi dla dla osób powyżej 18 roku życia w zakresie diagnozy psychologicznej oraz leczenia zaburzeń psychicznych.
  Wykwalifikowana kadra Poradni udziela pomocy dorosłym osobom w sytuacjach kryzysowych, zmagającym się m. in. z trudnościami emocjonalnymi, skutkami przewlekłego stresu, zaburzeniami lękowymi, nastroju, odżywiania, snu jak oraz w wielu innych problemach.

 • Poradnia nefrologiczna

  Nefrologia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się zapobieganiem, diagnostyką i terapią chorób nerek m.in. zakażenia układu moczowego, zapalenie nerek, schorzenia metaboliczne, niewydolność nerek a także  – we współpracy ze specjalistami z innych dziedzin medycyny – przypadłości obejmujące nerki w przebiegu innych schorzeń (nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroba tk.łącznej itp.)

 • Poradnia neurologiczna

  Neurologia jest dziedziną medycyny zajmującą się diagnozowaniem i leczeniem chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Z uwagi na jego złożoność, zarówno pod względem strukturalnym jaki i czynnościowym, procesy chorobowe toczące się w jego obrębie wywołują liczne objawy. Najczęstszymi problemami z jakimi zgłaszają się pacjenci to bóle i zawroty głowy, bóle pleców, drętwienia kończyn, zaburzenia czucia, zaburzenia ruchów, drżenia rąk, zaburzenia pamięci, szumy uszne. Diagnostyka obejmuje szczegółowy wywiad i badanie neurologiczne, badania obrazowe, czynnościowe i laboratoryjne.

 • Poradnia urologiczna

  Urologia jest chirurgiczną specjalnością medyczną, która zajmuje się schorzeniami dróg moczowych, jak również męskimi narządami rozrodczymi. Lekarze urolodzy stosują zarówno leczenie zachowawcze jak i operacyjne.
  Najczęstszymi pacjentami zgłaszającymi się do urologa są osoby z:

  • Przewlekłymi lub nawrotowymi zakażeniami dróg moczowych
  • kamicą dróg moczowych
  • schorzeniami prostaty
  • nietrzymaniem moczu
  • nowotworami prostaty i męskich narządów płciowych
 • Poradnia zdrowej stopy

  Poradnia zdrowej stopyPoradnia leczenia stopy jest specjalistycznym ośrodkiem leczenia oraz diagnozowania wad stopy oraz stawu skokowo-goleniowego.
  Nasz profesjonalny zespół lekarzy stosuje najnowsze procedury medyczne Zapewniamy komfortowe warunki leczenia w naszym szpitalu.

  Czym się zajmujemy:

  • paluch koślawy
  • bóle stopy
  • ostroga piętowa
  • palce młoteczkowate
  • choroba Mortona
  • paluch sztywny
  • skręcenia stopy i stawu skokowo-goleniowego
  • złamania w obrębie stopy oraz stawu skokowo-goleniowego
  • stopa płaska
  • urazy sportowe w obrębie stopy oraz stawu skokowo-goleniowego

  Pełna diagnostyka oraz leczenie schorzeń wymagających zabiegów operacyjnych wykonywane są na miejscu w naszym ośrodku.

  Umów się na wizytę już dziś - tel: 32 607 23 08

  ul. A. Fredry 22 40-662 Katowice
 • Tommed

  Wykwalifikowani specjaliści i doświadczony personel pozwolił osiągnąć nam bardzo wysoką pozycję na rynku.
  Poznaj nas
 • Nasze placówki

  • Siedziba
   Żelazna 1
  • Filia I
   Ziołowa 45/47
  • Filia II + Szpital
   Fredry 22
 • Wirtualna wycieczka

  Wirtualny spacer - zobacz nas od środka.
  Rozpocznij